Fflach Music from Wales
Croeso i Fflach / Welcome to Fflach

Mae Fflach yn gwmni recordio sydd yn cynhyrchu cerddoriaeth pop, roc, corawl a thraddodiadol, trwy recordio rhai o artistiaid gorau Cymru. Mewn bodolaeth ers bron 25 mlynedd, y mae yna rhestr helaeth o CDs a chasetiau ar gael ar y label. Ac mae adran arbennig i CDs plant.

Fflach is a recording company that produces pop, rock, choral and traditional music, by recording some of Wales' finest artists. In existence for nearly 25 years, there is a large selection of CDs and cassettes available on the label. There is a special section for children's CDs.Catalog Fflach nawr ar iTunes
Fflach's catalogue is now on iTunes
Cliciwch Yma / Click Here


Created on 06/15/2005 07:04 PM by parama
Updated on 11/27/2010 10:21 AM by fflach123
 Printable Version
Music Forums
Tanysgrifiwch am cylchlythyr Fflach /
Subscribe for Fflach's newsletter

Anfonwch enw ac e-bost / Send name and e-mail
i/to: info@fflach.co.uk

Cynhyrchiadau Newydd / New Releases

Glas Glas Blaned

Bromas
Codi'n fore

UUMAR
Neb

Llais

New CD, book and e-book by Jackie Hayden
A Map of Love - Around Wales with Dylan Thomas

CÔR YSGOL Y STRADE
Mae'r Môr Yn Faith

Gwelwch Newyddion/See News
CD newydd i blant/New CD for children 'Glas Glas Blaned'

CD newydd Bromas - 'Codi'n Fore'. New Bromas CD - 'Codi'n Fore'

CD Cyntaf Uumar - 'Neb'. Uumar's first CD - 'Neb'

LLAIS - 6 llais unigryw o Gymru ; dwy gân yr un

For an interview with Jackie Hayden on Dylan, Dylan and Me see 'The Lampeter Review' website

Llyfr Newydd o'r Lolfa/New Book from Y Lolfa: 'Fflach o Ail Symudiad'
Log In
Username

Password

Remember Me


Latest Forum Posts
Cyflwynwch Eich Demo
Submit Your Demo
Calendar
< November, 2017 >
T W T F S
31 01 02 03 04

Powered by phpWebSite © and SCL Internet Services | Graphics | Credits
phpWebSite is licensed under the GNU LGPL