Fflach Music from Wales
Glas Glas Blaned

Glas Glas Blaned CD353G

CD diweddaraf Fflach i blant yw 'Glas Glas Blaned' a daeth allan ym 1995 ar ffurf caset, a nawr mae yn cael ei ail-rhyddhau ar CD. Mae y caneuon allan o'r llyfr 'Glas Glas Blaned' gan Cyhoeddiadau'r Gair ac maent yn addas i'w canu yn yr ysgol a'r Ysgol Sul. Canwyd y caneuon gan gorau plant ysgolion gynradd sef: Ysgol Gynradd Maenclochog; Ysgol Gymraeg Aberystwyth; Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin; Ysgol Gynradd Llandudoch; Ysgol Iau Aberteifi; Ysgol Gynradd Pontyberem; Ysgol y Ddwylan, Castell Newydd Emlyn; Ysgol Iau Abergwaun a hefyd cân gan Ysgol Sul Salem, Caernatfon. Ym mysg y caneuon mae 'Glas Glas Blaned', 'Duw Sy'n Dy Garu Di', 'Mis Mawrth Unwaith Eto', 'Gofanlu, Rhannu', 'Braf yw Bwyta', a 'Duw Wnaeth y Ddaear a'r Nef'. Mae yna bymtheg cân ar y CD hwyliog yma ac mae y llyfr dal ar gael yn siopau Gymraeg.

The latest CD for children on the Fflach label is 'Glas Glas Blaned' which was released for the first time in 1995 on cassette and now it has been re-released on CD. It features songs from the book 'Glas Glas Blaned' by 'Cyhoeddiadau'r Gair' and the songs are suitable to sing in primary schools and Sunday Schools. The songs were sung by the following primary schools: Ysgol Gynradd Maenclochog (Pembrokeshire); Ysgol Gymraeg Aberystwyth (Ceredigion); Ysgol y Dderwen (Carmarthen); Ysgol Gynradd Llandudoch (St Dogmaels, near Cardigan); Ysgol Iau Aberteifi (Cardigan); Ysgol Gynradd Pontyberem (Gwendraeth Valley); Ysgol y Ddwylan (Newcastle Emlyn; Ysgol Iau Abergwaun (Fishguard). 'Glas Glas Blaned' itself is sung by Ysgol Sul Salem (Salem Sunday School) Caernarfon (Gwynedd). There are fifteen songs on this uplifting recording and the book is still available from Welsh book shops.
CODI'N FORE

BROMAS - 'CODI'N FORE' - CD066N

'Codi'n Fore' yw teitl CD newydd Bromas Deg trac y tro yma yn dilyn ei CD cyntaf 'Byr Dymor'. Caneuon pop/roc wedi ei cynhyrchu eto yn Sonic One, stiwdio Tim Hamill yn Llangennech. Mae Bromas wedi datblygu swn ei hunain ac mae hiwmor hefyd yn bwysig i'r band yma o ardal Gaerfyrddin. Mae hon siwr o apelio at ei dilynwyr, ac mae 'Gwena' a 'Merched Mumbai' wedi dod allan ar itunes yn barod. Ym mysg y caneuon eraill mae 'Stafell Wag', 'Fersiwn o Fi' 'Ela Mai' a 'Diolch yn Fawr'. Gwaith celf gan Dafydd Jones.

'Codi'n Fore' is the title of the new Bromas CD. Ten Pop/rock songs produced in the Sonic One Studio by Tim Hamill. Bromas are developing their own sound and humour is important to the band as well, who hail from the Carmarthen area. This is sure to appeal to their followers and features songs 'Stafell Wag', 'Fersiwn o Fi', 'Ela Mai' and 'Diolch yn Fawr'. Artwork is by Dafydd Jones - www.brindleandbach.co.uk
NEB

UUMAR - 'NEB' - CDO67J

Recordiodd UUMAR pedair cân o'r EP yma yn Stiwdio 12 (Ffiws), Llangefni ac 'Anodd Derbyn' yn yr Antrium yng Nghaerdydd. Cynhyrchwyd traciau 1-4 gan Ifan Emlyn a Rhys Morgan cynhyrchodd trac 5. Mae'r gerddoriaeth ychydig yn 'grungi' gyda sblash o pync, ond caneuon sy'n aros yn y cof fel y cân gyntaf 'Fy Mhen' (hoff trac y band), 'Neb' hefyd yn trac 'catchy'. Mae 'Keysey' yn fwy gymhleth na'r caneuon eraill. Gwaith celf y tro hwn gan Steffan Dafydd. Mae Uumar yn ychwanegiad gwych i label Rasp.

UUMAR recorded their first CD-EP for Rasp in Stiwdio 12 (Ffiws), Llangefni and 'Anodd Derbyn' in the Antrium in Cardiff. Tracks 1-4 were produced by Ifan Emlyn and Rhys Morgan produced track 5. The music is slightly grungey but with a splash of punk, memorable songs as well like 'Keysey' and 'Fy Mhen' (the band's favourite song). Rasp is delighted to welcome this new exciting band to the label.

Fflach o Ail Symudiad

Mae Y Lolfa wedi cyhoeddi llyfr ar hanes Ail Symudiad a Fflach o'r enw 'Fflach o Ail Symudiad' ac mae ar weth nawr o'r Lolfa, yn y siopau ac oddi wrth Amazon. Dyma hanes y band o'r dechrau gyda ambell stori ddoniol a 'wahanol'! Mae hefyd yn cynnwys llawer o luniau ac mae CD am ddim yng nghefn y llyfr o rhai caneuon na chlywir ar ddisg o'r blaen.

Y Lolfa from Talybont, Aberystwyth have published a book on the history of Ail Symudiad and the Fflach label called 'Fflach o Ail Symudiad'. The book is in Welsh and it is for sale from Y Lolfa, at Welsh bookshops and from Amazon. We have here a history of the band from the start and also the label, with many funny and 'different' tales! There is also a free CD at the back of the book with some tracks that haven't been on disc before.
Llais

LLAIS

LLAIS
6 llais unigryw o Gymru ; dwy gân yr un - CD ddiweddaraf Cwmni Fflach

Chwech o leisiau mwyaf unigryw ac amrywiol Cymru'n canu dwy gân yr un - un draddodiadol Gymreig ac un gyfoes naill ai wedi ei 'sgwennu gan y "llais" ei hun neu wedi eu sgwennu yn arbennig ar eu cyfer - ac yn arbennig ar gyfer y Cryno Ddisg hon yw syniad a phrosiect diweddaraf Tudur Morgan I un o brif gwmniau recordio Cymru, Fflach *(Mae Tudur yn dathlu pum mlynedd ar hugain fel cynhyrchydd recordiau a cherddor proffesiynol eleni)

Un o gyfarwyddwyr Fflach Richard Jones awgrymodd Linda Griffiths, Einir Dafydd a Tudur fel artistiaid unigol , Tudur awgrymodd weddill y lleisiau sef Laura Sutton, Alistair James a Colin Roberts ac mae'r chwech yn canu 12 cân mewn dulliau amrywiol werinol ac acwstig cyfoes - a phopeth yn y canol ar y CD newydd sy'n cynnwys llyfryn o wybodaeth a lluniau yn ogystal â gwaith celf gyfrifiadurol hynod gan Charli Britton (drymiwr chwedlonol Edward H/H a'r Band a chynllunydd graffeg wrth ei waith.

Daw pob "Llais" a blynyddoedd o brofiad lleisiol efo nhw i'r parti fel petae - a sawl cantor/es wedi ennill eu plwy mewn sawl arddull cerddorol sy'n creu amrywiaeth ryfeddol ar y casgliad unigryw a ffres yma.
Recordiwyd y rhan fwyaf o'r gwaith gan Simon Gardner a Tudur Morgan yn stiwdio Simon-Rockcliffe uwchben y môr yn Llandudno gydag Einir Dafydd a Linda Griffiths wedi eu recordio gan Lee Mason yn Stiwdio Fflach Aberteifi.
Meddai Tudur Morgan am ei greadigaeth ddiweddaraf-"awgrymaf I bawb wrando ar "Llais" droeon, i arfer efo'r holl arddulliau a'r lleisiau - fel cynefino â phâr o 'sgidiau lledr drud!
"Gobeithiaf y bydd yn gyfaill i'r gwarandawyr yn eu ceir a'u cartrefi am flynyddoedd maith," ychwanegodd.

Mae'r gwaith cyfeilio celfydd yn nwylo medrus Tudur (gitarau acwstig,bâs,lleisiau,offer taro),Simon Gardner,allweddellau,offer taro).
Hefyd clywir gwaith gitâr gwych Lee Mason, a gwesteion megis Tudur Huws Jones - pib; Dave Luke Llanandras (mandolin) (-aelod o fand Gail Davies Nashville), Bedwyr Morgan Mojo -gitâr drydan,Delyth ac Angharad Jenkins o'r ddeuawd DnA , Mari Gwenllian a Wyn Lewis Jones.

LLAIS Vocal
Six of Wales' most unique singers sing two songs each - a traditional Welsh folk song as well as a brand new song either written by the individual "vocal"or a song written especially for them is Tudur Morgan's latest creation for top Welsh label, Fflach (thanks for their support as always) Linda Griffiths, Einir Dafydd and Tudur as solo artists were Fflach's Richard Jones' suggestion - the rest of the vocalists - Laura Sutton, Alistair James and Colin Roberts were Tudur's suggestions and the six sing in various styles.
Tudur says of "Llais" - "The album is a fascinating path that is a new, respectful take on the trad Welsh folk song as well as original contemporary acoustic music and all points inbetween; as well, of course as some of the nicest vocals you'll ever hear."
"All are "story songs" from yesteryear as well as today," he added.
Tudur hopes that music lovers give LLAIS many listening sessions in vehicles and homesteads for many years to come - "like wearing expensive leather shoes and how you get to enjoy them on each walk you walk!"

1 COLIN ROBERTS LISA LâN (Tradd.,trefn a'r cytgan./Trad.,Arr. and chorus Tudur Morgan)
2 LINDA GRIFFITHS MARCHNAD LLANGOLLEN (Tradd.,trefn./Trad.,Arr Linda Griffiths)
3 EINIR DAFYDD TRA BO DAU (Tradd.'trefn. / Trad.,Arr. Einir Dafydd)
4 TUDUR MORGAN PAID â DEUD (Tradd.,trefn./Trad.,Arr. Tudur Morgan)
5 LAURA SUTTON SUO GâN (Tradd.,trefn. / Trad.,Arr Tudur Morgan)
6 ALISTAIR JAMES MAE 'NGHARIAD I'N FENWS (Tradd.,trefn. / Trad.,Arr. Tudur Morgan)
7 COLIN ROBERTS WRTH DY DDRWS (Alaw, geiriau,trefniant /Music, Lyrics,arrangement -Colin Roberts)
8 LINDA GRIFFITHS CâN Y GâN (Alaw a Geiriau /Music & Lyrics Alun Huws)
9 EINIR DAFYDD DERE NOL (Alaw/Music Einir Dafydd Geiriau/Lyrics Ceri Wyn Jones)
10 TUDUR MORGAN YR EOS AR Y GLWYD (Alaw,Geiriau,trefniant / Music.lyrics,Arr.Tudur Morgan)
11 LAURA SUTTON DIM MWY I'W ROI (Alaw a'r trefniant /Music.Arr. Simon Gardner, Geiriau,trefniant cefnleisiau / Lyrics,backing vocal Arr. Tudur Morgan)
12 ALISTAIR JAMES MODRWY AR DY FYS (Alaw a Geiriau /Music & Lyrics Alistair James,Trefniant / Arrangement Tudur Morgan)


"LLAIS" Rhif catalog / Catalog No. Fflach CD349 H


Am fwy o fanylion/For more details - 01239 614691 info@fflach.co.uk / Tudur Morgan 07709201503 / TUDURM@aol.com
Y Ffug - Cofiwch Tryweryn

Y Ffug - Cofiwch Tryweryn CDO58J

Mae'r grwp ifanc yma o ardal Crymych, Sir Benfro wedi gwneud tipyn o argraff yn y byd pop/roc Cymraeg ers ennill Brwydr y Bandiau C2 Radio Cymru 2013, ac mae ei brand arbennig o gerddoriaeth yn rhywbeth sy'n sefyll allan wrth wrando ar y ddisg yma. Y mae Iolo y brif leisydd yn berffaith i swn Y Ffug, a Billy (gitâr), Joey (drymiau) a Dan (bâs) yn creu swn cadarn tu ol y cyfan ar yr EP yma, sy'n cynnwys y traciau 'O Fewn fy Hunan', 'Arnofio', 'Llosgwch y Ty i Lawr' a 'Cariad Dosbarth Canol Cymru'. Mae na lawer wedi edrych mlaen i hon, ei record cyntaf. Mae'r cynhyrchu gan Jason Lye-Phillips a'r band ei hunain yn Fflach ac yn stiwdio Jason, sef Corryn Du.

This young band from Crymych, Pembrokeshire have made quite an impression in the Welsh pop and rock scene since winning 'Brwydr y Bandiau C2 2013' (Battle of the Bands C2 Radio Cymru 2013) and their distinct brand of music is something that stands out when you listen to this disc. Iolo is a perfect vocalist for Y Ffug's style of music and Billy (guitar), Joey (drums) and Dan (bass) provide a solid sound on this EP. Tracks include 'O Fewn fy Hunan', 'Arnofio', 'Llosgwch y Ty i Lawr' and 'Cariad Dosbarth Canol Cymru'. Many have looked forward to this, their first record, and the CD was produced by Jason Lye-Phillips and the band at Fflach and Jason's Corryn Du studio.

Sengl Newydd Bromas 'Merched Mumbai' ar itunes nawr.
Bromas's new single 'Merched Mumbai' on itunes now.
Castro

Castro

Band ifanc o ardal Llandeilo yw Castro a'r dylanwad mwyaf ar ei gerddoriaeth yw mudiad pync y 70au hwyr, a dyma EP chwe cân i brofi hynny. Caneuon gyda ddigon o egni fel 'Ddim yn poeni am y Pobl' ac 'Anifeiliaid', roeddynt hefyd yn cystadlu mewn Brwydr y Bandiau C2 llynedd.
Aelodau yw Sam Rhys, drymiau; Osian Owen, canu/gitâr a Caradog Davies, bâs.
Bydd yr EP yma ar gael ar fformat feinyl coch hefyd, mwy na thebyg ar ddechrau Mawrth 2014. Mae nhw yn sicr yn grwp i gadw llygad arno am y blynyddoedd i ddod.


Castro are a young band from the Llandeilo area, and their main influences come from the punk movement of the late 70s, as this six song EP proves. Songs full of energy such as 'Ddim yn poeni am y Pobl' and 'Anifeiliaid'. They also competed in Brwydr y Bandiau C2 (Battle of the Bands) last year.
Their members are Sam Rhys, drymiau; Osian Owen, vocal/ guitar and Caradog Davies, bass.
This EP will also be released on red vinyl, more than likely at the start of March 2014 and they are a band to look out for in the years to come.

Côr Ysgol y Strade

Côr Ysgol y Strade

Sefydlwyd Ysgol Gyfun Y Strade yn Llanelli ym 1977 fel ysgol gyfun ddwyieithog i fechgyn a merched rhwng 11 a 18 oed.

Dros y blynyddoedd mae’r ysgol wedi datblygu enw arbennig am weithgareddau cerddorol. Daeth llwyddiant mewn cyngherddau a darllediadau yn ogystal ag yn y maes cystadleuol a chyfranna’r adran Gerdd yn rheolaidd at weithgareddau elusennol yn y gymuned.

Mae’n bleser cyflwyno ail gryno ddisg Côr Ysgol y Strade, ‘Mae’r Môr yn Faith’. Mae Côr y Strade yn brysur ac yn weithgar iawn. Yn ddiweddar maent wedi perfformio yng nghwmni Band Tref Pontarddulais, Lleisiau Lliw, Côr Orpheus Treforys a Steffan Morris. Cyrhaeddodd y Côr y rownd derfynol yng nghystadleuaeth Côr Cymru S4C yn 2009. Yn 2011, cipiodd y Côr yr ail wobr yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn y gystadleuaeth Corau Plant Hŷn. Ym mis Chwefror 2012, enillodd y côr y safle ‘Senior Runner Up’ yng nghystadleuaeth Côr Ysgol y Flwyddyn BBC a chipio’r ail wobr yn yr Ŵyl Ban Geltaidd yn Iwerddon, 2013. Maent wedi arddangos ar raglenni S4C megis ‘Noson Lawen’ a ‘Dechrau Canu, Dechrau Canmol’ droeon ac yn cefnogi eisteddfodau lleol gan gipio’r wobr gyntaf yn Eisteddfod yr Hendy deirgwaith yn olynol yn 2010, 2011 a 2012. Mr Christopher Davies yw arweinydd y Côr ac ef sy’n gyfrifol am drefnu nifer o’r caneuon ar eu cyfer.

Deg o ganeuon poblogaidd a newydd sydd ar y cryno ddisg hwn yn cynnwys ‘Ti a Dy Ddoniau’, ‘Anfonaf Angel’, ‘Distewch’ a ‘Fe Ddaw Goleuni’.
Bydd £1 o bob CD a werthir yn mynd at Uned Gofal y Fron Ysbyty Llanelli.

Ysgol Gyfun Y Strade, Llanelli was established in 1977 as a mixed bilingual comprehensive school, for children of 11-18 years of age.

Over the years the school has developed an excellent reputation for its musical achievements, through concerts, television appearances and competitions. The Music Department also regularly supports charity events in the community.

It is a pleasure to present Côr Ysgol y Strade’s second CD, ‘Mae’r Môr yn Faith’. Côr y Strade is a very busy and active choir. Recently, they have starred with Pontarddulais Town Band, Lleisiau Lliw, Morriston Orpheus Choir and Steffan Morris. In 2009, the choir reached the semi-final round of S4C’s ‘Côr Cymru’ competition. In 2011 they won the second prize in the Llangollen International Eisteddfod in the Senior Children’s Choir Competition. In February 2012, the Choir came ‘Senior Runner up’ in the BBC School Choir of the Year competition, and went on to win the second prize in the 2013 Pan Celtic Festival in Ireland. They have appeared on a number of Welsh language television programmes including ‘Noson Lawen’ and ‘Dechrau Canu, Dechrau Canmol’ and regularly support local Eisteddfodau, winning first prize at the Hendy Eisteddfod in 2010, 2011 and 2012. The choir is lead by Mr Christopher Davies who is responsible for arranging many of the songs that make up their repertoire.

The CD includes popular and original songs e.g ‘Ti a Dy Ddoniau’, ‘Anfonaf Angel’, ‘Cân Annie’ and ‘Hello, Goodbye’.
£1 from every CD sold will be donated to the Peony Breast Care Unit at Llanelli hospital.

Weler Siop/See Shop
Byr Dymor

BROMAS - 'Byr Dymor'

Allan ar label Rasp mae albym newydd Bromas. Wedi ennill Brwydr y Bandiau Maes B 2012, Band Newydd Gorau 2012 yng ngwobrau cylchgrawn 'Y Selar' a derbyn dipyn o chanmoliaeth cenedlaethol am y sengl 'Byth di Bod i Japan' a ryddhawyd ym mis Gorffennaf, mae'r band yn falch iawn o ryddhau eu halbwm cyntaf 'Byr Dymor'.
Dyma albwm fer a recordiwyd dros gyfnod o wyth diwrnod yn stiwdio Sonic One, Llangennech gyda'r cynhyrchydd a'r pheiriannydd Tim Hamill, sy'n crynhoi yr hyn sydd gan Bromas i gynnig fel tamaid i aros pryd, ar ffurf saith cân bachog, trwm, sionc, a mawreddog sy'n adlewyrchu egni'r band, eu perfformiadau a'i cyfeillgarwch.
Ar y casgliad ceir caneuon sydd wedi gwneud eu ffordd i set rheolaidd y band - wedi'u mabwysiadu yn dilyn blwyddyn o gigio cyson ar draws Cymru gan gynnwys taith haf a thaith y glas ym mis Medi.
Gobeithio bydd yr albwm yma yn plesio!

Out on the Rasp label is Bromas's new album. Having won Battle of the Bands Maes B 2012, the Best New Band 2012 award in popular Welsh pop and rock magazine Y Selar and having achieved national recognition for their summer single 'Byth di Bod yn Japan', they are very pleased to release their new album 'Byr Dymor'.
This is a short album recorded over a period of eight days at Sonic One studio, Llangennech with the producer and engineer Tim Hamill. This CD also sums up what Bromas has to offer: namely seven catchy, snappy, heavy and imaginative songs which reflect the band's energy and their live performances.
Many of these songs have made their way to the regular set of the band, and Bromas have performed consistently throughout Wales, with a summer tour and freshers week gigs.
We hope this album will please!
Y Meirw Byw

'Y Meirw Byw' - CD newydd gan Y Datgyfodiad

Erchyll yw cyflwyno i chi yr arswydwaith hwn gan Y Datgyfodiad! Am y tro cyntaf, mae label Rasp wedi agor y drws i haid o zombis sydd wedi gadael llanast aruthrol ar eu hôl yn ein stabal. Diolch byth felly am ddoniau lladd zombies Aneirin Karadog, Chris Josey a Huw Aaron, er mwyn ein cadw ni’n saff rhag y meirw byw.
Project trawsgelfyddydol yw’r albym gysyniadol hon am zombis mewn cynghanedd gan Y Datgyfodiad. Mae’n cyfuno awdl sy’n gosod y meirw byw yng Nghwm Gwendraeth gan y bardd, rapiwr a chyflwynydd, Aneirin Karadog, gyda cherddoriaeth sinematig ac arswydus y cynhyrchydd a chyfansoddwr Chris Josey, ynghyd â gwaith celf sydd wedi ei greu gan y cartwnydd a’r artist, Huw Aaron. Mae’r gerddoriaeth yn ymateb i’r geiriau cynganeddol a’r lluniau wedi bwydo fel zombi pwdwr ar awen y gerddoriaeth a’r geiriau i greu cyfanwaith erchyll sy’n unigryw a llawn newydd-deb yn yr iaith Gymraeg.
Dyma’r act cyntaf mewn cyfres o weithiau arallfydol a dychmygus fydd yn cyfuno doniau’r tri gyda bwriad i droi’r albym yn brofiad byw cyn hir. Mwynhewch y bennod hunllefus hon yn hanes Rasp!

It is a horror to present to you this nasty piece of work by Y Datgyfodiad! For the first time, Rasp has opened its stable door to a horde of zombies that have left a trail of carnage in their wake. We are very grateful therefore for the zombie killing skills of Aneirin Karadog, Chris Josey and Huw Aaron, to keep us safe from the living dead.
This zombie concept album in cynghanedd by Y Datgyfoiad is a new project that combines the arts. Here is a combination of an ode in full cynghanedd by poet, rapper and presenter Aneirin Karadog that brings the apocalypse to the Gwendraeth Valley; Cinematic and haunting music by producer and composer Chris Josey and artwork by cartoonist and artist, Huw Aaron. The music is made in response to the poetry and the artwork has fed like a rotting walker on the muse provided by the tracks whilst they were in production. All this combined creates a unique piece of work that is as fresh as it is rotten and giving something new to the world through the medium of the Welsh language.
Here is the first act in a series of otherworldly and imaginative works to come by the trio and they intend to turn this album into a live experience very soon. Enjoy this nightmare of an episode in the history of Rasp!
DnA: DELYTH & ANGHARAD JENKINS

DnA: DELYTH & ANGHARAD JENKINS

MAM A MERCH YN RHYDDHAU EU HALBWM CYNTAF


Mae mam gerddorol a merch gerddorol – sydd wedi bod yn flaenllaw mewn gwahanol genedlaethau o gerddorion traddodiadol yng Nghymru – wedi ymuno i gynhyrchu CD sy’n garreg filltir ym myd cerddoriaeth werin Cymru.

Mae’r delynores Delyth Jenkins a’i merch Angharad sy’n ffidlwraig o fri wedi cyfuno llythrennau cyntaf eu henwau – D’n’A – i ffurfio deuawd sydd eisoes wedi profi’n boblogaidd mewn canolfannau a gwyliau ar hyd a lled Cymru a thu hwnt. Mae cerddoriaeth yn llythrennol yn eu DNA.

Yn addas iawn, gwelir y llythrennau bachog hynny yng nghalon y gair Adnabod – sef teitl eu cryno-ddisg. I bawb sy’n gyfarwydd â’u gwaith fel unigolion, mae eu ‘lleisiau’ eu hunain yn dal i fod yn amlwg, ac eto maen nhw’n cydweithio ar lefel sy’n deillio’n amlwg o adnabyddiaeth deuluol. Maen nhw’n creu naws lle arbennig hefyd, ac mae llawer o’r darnau wedi’u hysbrydoli gan Abertawe, Gŵyr a thraethau’r penrhyn.

Mae’r CD yn llawn o’u trefniannau a’u cyfansoddiadau eu hunain mewn asiad llwyddiannus o’r traddodiadol a’r arloesol, a chaiff yr albwm ei ryddhau ar 17 Mai 2013 ar label fflach:tradd, sy’n gartref i artistiaid fel brenhines y delyn deires Llio Rhydderch, Julie Murphy, Cass Meurig a Nial Cain, Sild, Burum, a Ceri Rhys Matthews. Cafodd ei recordio yn Rhosygilwen ger Aberteifi.

Mae DnA yn llais newydd yng ngherddoriaeth werin Cymru, ac wrth i Gaerdydd baratoi ar gyfer croesawu WOMEX 2013, arddangosfa fwyaf cerddoriaeth byd, mae’n amserol iawn fod Delyth ac Angharad yn rhyddhau’r albwm hwn.
Mae Delyth ac Angharad Jenkins yn defnyddio cerddoriaeth draddodiadol Cymru fel man cychwyn i greu cyfansoddiadau, seiniau a lliwiau newydd, gan chwarae’n fyrfyfyr o gwmpas alawon syml i greu seinluniau y gellid yn hawdd eu defnyddio fel traciau sain i ffilmiau. O gerddoriaeth hwyrol deimladwy, agos-atoch-chi, gallant ffrwydro i gywair mwy bywiog, fel yn y trac agoriadol ‘Gan Bwyll, Jo! / Y March Glas’, neu drefniant bywiocaol eofn o alaw gyfarwydd fel ‘Sosban Fach’ ac ambell ddarn llai adnabyddus fel ‘Glyn Tawe’ a ‘Cân y Lleisoniaid’.
Yn ymuno â’r ddwy yn eu hanturiaethau cerddorol mae aelod arall o’r teulu, sef cefnder Angharad Jim Evans, sy’n chwarae’r gitâr a’r banjo, a hefyd y ddeuawd o fri rhyngwladol, Lleuwen Steffan, y gantores-gyfansoddwraig hynod o Ddyffryn Ogwen, a Vincent Guerin, campwr arbrofol ar y bas dwbl o Lydaw.


Nodiadau bywgraffyddol

Dechreuodd Delyth, sy’n un o’n prif delynorion Celtaidd, ei gyrfa gerddorol yn y 1970au fel aelod o’r grŵp gwerin arloesol o Abertawe, Cromlech, cyn ymuno â’r triawd offerynnol dyfeisgar Aberjaber, yn ogystal â chynnal gyrfa fel unawdydd gan berfformio yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Mae hi’n llythrennol wedi meithrin ei band ei hun, a chanddi gydberthynas gerddorol fyw â’i merch Angharad, a anwyd ym 1986 ac sydd wedi chwarae ar amryw o albymau unigol Delyth. Nyrs o ran galwedigaeth yw ei merch arall, Branwen, ond mae hithau’n gerddorol hefyd ac wedi chwarae’r ffliwt ar un o CDs ei mam.

Magwyd Angharad yn y Mwmbwls, ac yn 26 oed mae hi eisoes wedi mwynhau gyrfa gerddorol lwyddiannus ac amrywiol. Mae’n aelod o’r band gwerin ifanc Calan, sydd ym marn llawer yn cynrychioli dyfodol cyffrous i gerddoriaeth draddodiadol Cymru. Cyfrannodd fel gwestai at waith sawl act fel Brigyn, Cerys Matthews a seren newydd y byd gwerin, Blair Dunlop. Meddai cyflwynydd radio’r BBC Frank Hennessy am Angharad: “Hi yw wyneb ffres cerddoriaeth werin yng Nghymru heddiw. Mae’n gweithio ar bob lefel, gan ddefnyddio’i doniau cerddorol sylweddol ei hun i hybu a bywiogi’r traddodiad. Allaf i ddim meddwl am ladmerydd gwell i’n cerddoriaeth ni nag Angharad.” Mae hi hefyd yn gweithio fel rheolwr prosiectau i TRAC (Traddodiadau Cerdd Cymru), sy’n hyrwyddo ac yn datblygu cerddoriaeth draddodiadol Gymreig.
Enwebwyd Lleuwen ar gyfer Gwobrau Cerddoriaeth Cymru am ei halbwm ddiweddaraf, Tân, a recordiodd gyda Vincent ac a enwyd yn Albwm y Flwyddyn yng ngwobrau blynyddol France 3 TV. Enillodd gystadleuaeth gyfansoddi rhyngwladol Liet yn Gijon ym mis Rhagfyr am ei chân Lydaweg, ‘Ar Gouloù Bev’.
*
Canmoliaeth i DnA:

"Prydferth, hudolus a hyfryd." (Antwn Owen-Hicks)

"Y peth mwyaf cyffrous a deallus i ddod allan o Gymru ers talwm iawn." (Gerard Kilbride)

I brofi’r gerddoriaeth a gweld y wefan:

www.dna-gwerin.co.uk

MOTHER AND DAUGHTER DUO RELEASE DEBUT ALBUM


A musical mother and a musical daughter – who have been at the forefront of different generations of traditional musicians in Wales – have combined forces to produce a landmark CD of Welsh folk music.

Harpist Delyth Jenkins and her fiddler daughter Angharad have united the initials of their first names – D’n’A – to become a duo who have already proved their popularity in venues and festivals throughout Wales and beyond. Music is literally in their DNA.

And those catchy letters are to be found at the heart of their CD’s title, Adnabod – a resonant word in Welsh meaning ‘to know (one another)’. To those familiar with their work as individuals, their own ‘voices’ remain distinctive, yet they work together on a level that only a family connection could create. They also evoke a strong sense of place, many of the numbers having been inspired by Swansea, Gower and the peninsula’s beaches.

Featuring their own arrangements and compositions in a winning fusion of the traditional and the innovative, the CD is released on 17 May 2013 on the fflach:tradd label, which is home to such artists as triple-harpist legend Llio Rhydderch, Julie Murphy, Cass Meurig and Nial Cain, Sild, Burum, and Ceri Rhys Matthews. It was recorded in Rhosygilwen near Cardigan.

DnA represents a fresh voice for Welsh folk music, and on the eve of Cardiff’s hosting in 2013 of WOMEX, the largest world-music expo, the release of this album by Delyth and Angharad is very timely.
Delyth and Angharad Jenkins use the traditional music of Wales as a springboard to explore new compositions, sounds and timbres, improvising around simple tunes to create soundscapes that could easily be used as sound-tracks to films. From sensitive, intimate, late-night music, they can explode into a livelier register, such as on the opening track ‘Gan Bwyll, Jo! / Y March Glas’, or an audaciously invigorating treatment of a familiar melody such as ‘Sosban Fach’ and some lesser-known pieces such as ‘Glyn Tawe’ and ‘Can y Lleisoniaid’.
They are joined in their adventures in sound by another family member, Angharad’s cousin Jim Evans, who plays guitar and banjo, and by the internationally acclaimed duo that is Lleuwen Steffan, an award-winning singer-songwriter from the Ogwen Valley, and Vincent Guerin, an experimental double-bassist from Brittany.


Biographical notes

Delyth, a leading exponent of the Celtic harp, began her musical career in the 1970s when she joined the pioneering Swansea-based folk group Cromlech, before forming the innovative instrumental trio Aberjaber, in addition to sustaining a solo career which has seen her performing in Wales and internationally. She has quite literally grown her own band, having a vibrant musical rapport with her daughter Angharad, who was born in 1986, and who has played on several of Delyth’s solo albums; her other daughter Branwen, has a career in nursing, but she too is musical and has played flute on one of her mother’s CDs.

Angharad was brought up in Mumbles, and at the age of 26 has already had a successful and varied musical career. She is part of young folk band Calan, who are widely seen as representing an exciting future for Welsh traditional music. She has guested with numerous outfits such as Brigyn, Cerys Matthews and the rising folk star Blair Dunlop. The BBC radio presenter Frank Hennessy said of Angharad: “She is the fresh face of folk in Wales today. Working at all levels, she uses her own considerable musical gifts to promote and enliven the tradition. I can’t think of a better spokesperson for our music than Angharad.” She also works project officer for TRAC (Music Traditions Wales), which promotes and develops traditional Welsh music.
Lleuwen was nominated for the Welsh Music Awards for her latest album, Tân, which she recorded with Vincent and which was declared Album of The Year in France 3 TV's annual awards. She won the Liet International songwriting competition in Gijon in December for her Breton song, ‘Ar Gouloù Bev’.
*
Praise for DnA:

"Beautiful, haunting and sublime." (Antwn Owen-Hicks)

"The most exciting and intelligent thing to come out of Wales for a very long time." (Gerard Kilbride)

Sample the music and view the website:

www.dna-folk.co.uk
Llanw ar draeth

WIL TâN

WIL TâN - Y NOSWEITHIAU
PARTI 1 TY GOLCHI Y FELINHELI NOS SADWRN TACHWEDD 24 am 8PM EFO RICHARD EDWARDS YN ARWAIN AC YN RHANNU EI JôCS!
Tocynnau £10 o TY GOLCHI 01248 671922
PARTI 2 LLETY PARC ABERYSTWYTH NOS SADWRN RHAGFYR 1 am 8 PM GYDA CLIVE EDWARDS YN CANU AC ARWAIN Y NOSON
Tocynnau £10 o LLETY PARC 01970 636333
WIL TâN-Y CD
"LLANW AR DRAETH" CD NEWYDD SBON WIL TâN I GWMNI FFLACH

Dwsin o ganeuon newydd mewn sawl arddull i'r miloedd sy'n dilyn y canwr annwyl a diymhongar trwy Gymru a thu hwnt.
"Llanw ar draeth" yw'r teitl a daw'r geiriau o gerdd a ysgrifennwyd yn deyrnged i ddiweddar
dad Wil gan Y Prifardd Cen Williams,Llanfaelog,Môn a genir ar alaw o waith cynhyrchydd y CD,Tudur Morgan,Tudur hefyd sydd wedi trefnu'r cyfeiliant i Wil ar gyfer y CD newydd trwy chwarae
amrywiol gitarau a chanu a thrwy gasglu rhai o gerddorion gorau Cymru yn gefn i lais melodaidd Wil-John Williams-piano;Dave Rowland,gitâr ddur;Huw Roberts,ffidil;Tudur Huws Jones,pib a mandolin;Simon Gardner-allweddellau (Simon hefyd ddaru recordio'r CD yn ei stiwdio-Rockcliffe,Llandudno) heb anghofio gwraig Wil,Ceri a gyfrannodd lawer efo'i llais hyfryd i rai o'r caneuon.
Mae'r caneuon ar y CD yn gymysgedd o'r cyfarwydd a'r traddodiadol yn ogystal ag ambell i gyfansoddiad newydd sbon yn arbennig ar gyfer y casgliad newydd-ail albym Wil i Gwmni Fflach.
"Cofiais am Wylaf Un (-un o ganeuon y Pelydrau) o 'mhlentyndod yn y 60'au hwyr-a meddyliais y buasai trefniant newydd i Wil yn ei siwtio i'r dim," meddai Tudur.
Ymysg y caneuon cofiadwy eraill mae'r gân werin Gwenno Penygelli;clasur Dafydd Iwan,Dos F'anwylyd;clasur ddiweddar arall-Anghofio gan Tony (ac Aloma) Jones;a'r faled drist gan Arwel Jones (Hogia'r Wyddfa) a William Jones,Llanc ifanc o Lyn ynghyd â thair o ganeuon gorau Iwerddon,Wild mountain thyme,Fields of Athenry a Flight of Earls.
Hefyd,tra'n canu ym Mhontrobert,Dyffryn Tanat awgrymodd hogia'r grwp "Y Gasgen" i Tudur y buasai un o'u caneuon (o 1975) "Ni throf yn ôl yn un dda i WT-mae'r gân o waith y cyfansoddwyr toreithiog Penri Roberts a Derec Williams a oedd hefyd yn aelodau o'r grwp ar y pryd,bellach ar gasgliad newydd Wil.
"'Roedd yn bleser mawr i Gwmni Fflach gael croesawu Wil Tân i'n teulu o artistiaid 'llynedd," meddai Richard J Jones ar ran y cwmni-'rydym yn hyderus y bydd y casgliad newydd hwn yn ychwanegiad
pwysig a phlesrus i gasgliad y miloedd o ffyddloniaid sy'n dilyn Wil," ychwanegodd.
Cyhoeddir Llanw ar draeth gan Wil Tân ar Dachwedd 19,2012
WIL TâN LLANW AR DRAETH FFLACH CD343H
Einir Dafydd - Ewn Ni Nôl

Einir Dafydd - Ewn Ni Nôl

rasp – CD57J

Yn dilyn llwyddiant ‘Ffeindia Fi’ a ‘Pwy pia’r Aber?’ daw ‘Ewn ni Nôl’, trydedd CD Einir i rasp. Mae Einir yn un o gyflwynwyr Cyw ond hefyd erbyn hyn yn gantores boblogaidd.
Pump cân sydd ar y CD yma, y cynhyrchu gan Steffan Rhys Williams yn ei stiwdio ei hun, ac mae e wedi creu naws arbennig ar yr EP yma ac mae yna amrywiaeth o ganeuon hefyd, dwy gân gan Einir a Ceri Wyn Jones, y mae Ceri wedi ysgrifennu geiriau i nifer o’i chaneuon yn y gorffennol, gyda Einir yn ysgrifennu’r tonau. Y rhai newydd yw ‘Rhwng Dau Gae’, a ‘Pen-y-Bryn’, pentref ger Aberteifi ble roedd Ceri yn byw ar un adeg a chân gan Ryland Teifi sef ‘Yr Ardal’; mae ‘Y Golau Newydd’ gan Richard Jones. ‘Ti’ yw’r un olaf ar y CD, Einir pia’r dôn a’r geiriau, addasiad o un o ganeuon y grwp Garej Dolwen.
Mae’r CD erbyn hyn yn y siopau.
Gigs sydd yn digwydd cyn hir:
Medi 21 yn y Duke of Clarence gyda ‘H’. (Trefnwyd gan Clwb y Diwc).
Tachwedd 2, yn Rhosygilwen, Cilgerran ger Aberteifi gyda Ryland Teifi.

Am fwy o wybodaeth neu am gysylltu gyda Einir: info@fflach.co.uk
01239 614691
WELSH AND IRISH LAUNCHES FOR DYLAN THOMAS BOOK AND CD

WELSH AND IRISH LAUNCHES FOR DYLAN THOMAS BOOK AND CD

The Wexford Arts Centre and The Dylan Thomas Boathouse in Laugharne in Wales last week hosted two separate launches for Jackie Hayden’s A MAP OF LOVE-AROUND WALES WITH DYLAN THOMAS, a joint CD/book venture by Fflach Records and Iconau Books. Both launches included an on-stage interview with Hayden, as well as a reading by Welsh arch-druid Jim Parc Nest. There was fiddle music by the Welsh player Caradog Rhys Williams and Wexford fiddler Tanya Murphy, and the author Lucy Caldwell, winner of last year’s Dylan Thomas Prize, also spoke at the event.

Hayden’s project is a combined CD and book dealing with the places in Wales associated with Dylan Thomas and referenced in his works. His CD script is read by Jim Parc Nest, and was recorded in the room where Dylan was born in Swansea. Thomas was living in The Boathouse in Laugharne when he died in 1953, so the launch and the book/CD linked both ends of Thomas’ life. The book is illustrated by a series of photos by Wyn Jones, Fflach Records’ in-house producer and engineer who produced the CD.

As Hayden explains, “I was first attracted to Dylan Thomas through reading that Bob Dylan, another hero of mine, had changed his name because of his admiration for the Welsh poet. He also once recorded under the name Robert Milkwood Thomas, an obvious blend of his own name with that of Dylan Thomas and Thomas’ great work Under Milk Wood. John Lennon was also another admirer, and was responsible for Thomas’ face featuring on the famous Sergeant Pepper album sleeve. Over the years I’ve made countless visits to the places in Wales associated with Thomas and his writings, and it was a particular privilege to be able to record the CD in the very room where he was born. A Map of Love explores how literary works can attract a reader to the places associated with an author and his works, but it also suggests how knowledge of those places can enhance the reading of the works.”

A MAP OF LOVE-AROUND WALES WITH DYLAN THOMAS will be available in Welsh bookshops, and on Amazon and through other outlets.

For further information contact Richard Jones on: 01239 614691 or info@fflach.co.uk

Dewi pws - geirie yn y niwl CD327H

Cd newydd Dewi Pws yw ‘Geirie yn y Niwl’, deuddeg o ganeuon, y rhan fwyaf wedi ei recordio a’i cynhyrchu yn Stiwdio Fflach, Aberteifi gan Wyn Jones. Cynhyrchwyd ‘Aliens’ yn Stiwdio’r Efail gan Myfyr Isaac.
Mae’r bonheddwr o Dreforys, sydd nawr wedi ymgartrefu yn Nhresaith yn dangos ei ddawn fel cyfansoddwr caneuon tawel a theimladwy gyda ‘Cân y Gwanwyn’, ‘Ysbrydion’ a’r teyrnged i’r gitarydd talentog Tich Gwilym (‘Tich’), mae na rhywbeth anthemig ac emosiynol am y gân hon a ysgrifennwyd gan Hefin Elis a Dewi. Wrth gwrs mae caneuon sy’n nodweddiadol o steil Dewi ‘gyda Radwm’ fel ‘Os’ a ‘Cwm Tresaith’.
Ym mysg y cerddorion sydd wedi ymddangos ar y CD (rhestr llawn ar y clawr) mae Hefin Elis, Dafydd Saer, Hywel Maggs, Myfyr Isaac, Radwm, Nikki Thomas (cello), Osian Jones o Ail Symudiad ar drymiau a Ryland Teifi, sydd wedi ysgrifennu ‘Pengloge’ gyda Dewi a’r geiriau gan y bardd Idris Reynolds, fe hefyd ysgrifennodd y geiriau i ‘Hei Hei! Ding Ding!’ gyda plant Ysgol Talgarreg yn canu lleisiau cefndir. Mae hyd yn oed pibau Albanaidd ar yr albym wedi ei chwarae yn fedrus gan Bob Pinkman.
Mae Linda Griffiths yn un o’r lleisiau cefndir ynghyd a Beti a Siân, gynt o Perlau Tâf a rhai o aelodau Côr Crymych a Côr Blaenporth – ydi mae Dewi yn mentro mewn i Sir Benfro ambell waith.
Felly traed lan, dished o de a mwynhewch CD newydd Mr. P!
Gwlith y mynydd

Wil Tân - Gwlith y Mynydd CD340H

Mae CD newydd Wil Tân allan nawr ac mae 11 o ganeuon newydd sbon ar y CD a recordiwyd yn Stiwdio Rockcliffe, Llandudno yn ogystal â phedair a recordiwyd yn fyw yng Nghartio Môn Bryngwran ddechrau 2011. Tudur Morgan gynhyrchodd y CD a chlywir rhai o brif gerddorion Cymru ar y CD-John Williams,Tudur Huws Jones,Huw Roberts, Bedwyr Morgan a Tudur ei hun yn ogystal â Dave Rowland o ardal Penbedw-gitarydd dur y canwr byd enwog Charlie Landsborough. Mae'r dewis caneuon yn gyfarwydd a chofiadwy yn ogystal â chyflwyno rhai gweithiau newydd sbon ond yr un mor gofiadwy. Un o'r caneuon enwocaf yw "Diolch i ti" gan Tony (ac Aloma) Jones o Fôn. Mae hon yn ddeuawd wych gan gan Wil a'i wraig Ceri,mae Ceri hefyd yn canu harmoniau ar y CD efo Wil a Tudur. Uchafbwyntiau eraill yw'r emyn "A yw fy enw i lawr?","Cychod Wil a Mer" y gân draddodiadol hyfryd o Ben Llyn,"Yr hen geffyl Du",un o hen ganeuon Hogia Bryngwran gynt-coffa da amdanynt a "Neidin" gan y Gwyddel Jimmy MacCarthy-yr enw Gwyddelig ar dref Kenmare,Swydd Kerry yw Neidin a chyfansoddodd Tudur Morgan eiriau arbennig i Wil ar gyfer y CD. Ymysg y caneuon a gyfansoddwyd yn arbennig ar gyfer y CD mae "Llandegfan" geiriau'r Y Prifardd Cen Williams ar alaw Tudur sy'n canu clodydd pentref genedigol Cen a Wil. Carys Jones o Glwyd yn wreiddiol sgwennodd "Tyrd i gerdded traeth Llansteffan" a Wil Tân ei hun sgwennodd y gân fywiog,wych "Y Connemara Express." "Dail Hafana"-hanes y diweddar annwyl Ronnie Drew o'r grwp "Dubliners" yn dod draw i Fôn i gyngerdd teyrnged Emyr Huws Jones yn Steddfod Llanbedrgoch,1999 ddaw â'r casgliad i ben. Ond,mae 'na ganeuon a recordiwyd mewn cyngerdd i BBC Radio Cymru i'w clywed ar ddiwdd y CD hefyd-Aelwyd fy mam,Bodafon gan Marty Robbins efo geiriau gan Wil a dwy o glasuron dau o brif gyfansoddwyr Cymru i ddiweddu,"Mae geneth fach yng Nghymru",Dafydd Iwan a'r "Hen dderwen ddu" gan Fank Hennessy a Rhydderch Jones.
Cynlluniwyd y llyfryn gwych a thynnwyd y lluniau yn ardal Llandegfan gan Charli Britton. Bydd Wil ar y we hefyd i gyd fynd â chyhoeddi'r CD newydd-www.myspace.com/wiltan
Tim newydd proffesiynol ac un o brif gwmniau recordio Cymru yn gefn iddo,hei lwc i Wil Tân a'i CD newydd,"Gwlith y Mynydd."

Am fwy o wybodaeth am Wil Tân:
www.fflach.co.uk
info@fflach.co.uk

WI TâN YNG NGWLITH Y MYNYDD

Ym mis Tachwedd cyhoeddir,"Gwlith y Mynydd", CD cyntaf Wil Tân i Gwmni Fflach.
Mae 11 o ganeuon newydd sbon ar y CD a recordiwyd yn Stiwdio Rockcliffe,Llandudno yn ogystal â phedair a recordiwyd yn fyw yng Nghartio Môn Bryngwran ddechrau 2011.
Tudur Morgan gynhyrchodd y CD a chlywir rhai o brif gerddorion Cymru ar y CD-John Williams,Tudur Huws Jones,Huw Roberts,
Bedwyr Morgan a Tudur ei hun yn ogystal â Dave Rowland o ardal Penbedw-gitarydd dur y canwr byd enwog Charlie Landsborough.
Mae'r dewis caneuon yn gyfarwydd a chofiadwy yn ogystal â chyflwyno rhai gweithiau newydd sbon ond yr un mor gofiadwy.
Un o'r caneuon enwocaf yw "Diolch i ti" gan Tony (ac Aloma) Jones o Fôn.
Mae hon yn ddeuawd wych gan gan Wil a'i wraig Ceri,mae Ceri hefyd yn canu harmoniau ar y CD efo Wil a Tudur.
Uchafbwyntiau eraill yw'r emyn "A yw fy enw i lawr?","Cychod Wil a Mer" y gân draddodiadol hyfryd o Ben Llyn,"Yr hen geffyl Du",un o hen ganeuon Hogia Bryngwran gynt-coffa da amdanynt a "Neidin" gan y Gwyddel Jimmy MacCarthy-yr enw Gwyddelig ar dref Kenmare,Swydd Kerry yw Neidin a chyfansoddodd Tudur Morgan eiriau arbennig i Wil ar gyfer y CD.
Ymysg y caneuon a gyfansoddwyd yn arbennig ar gyfer y CD mae "Llandegfan" geiriau'r Y Prifardd Cen Williams ar alaw Tudur sy'n canu clodydd pentref genedigol Cen a Wil.
Carys Jones o Glwyd yn wreiddiol sgwennodd "Tyrd i gerdded traeth Llansteffan" a Wil Tân ei hun sgwennodd y gân fywiog,wych "Y Connemara Express."
"Dail Hafana"-hanes y diweddar annwyl Ronnie Drew o'r grwp "Dubliners" yn dod draw i Fôn i gyngerdd teyrnged Emyr Huws Jones yn Steddfod Llanbedrgoch,1999 ddaw â'r casgliad i ben.
Ond,mae 'na ganeuon a recordiwyd mewn cyngerdd i BBC Radio Cymru i'w clywed ar ddiwdd y CD hefyd-Aelwyd fy mam,Bodafon gan Marty Robbins efo geiriau gan Wil a dwy o glasuron dau o brif gyfansoddwyr Cymru i ddiweddu,"Mae geneth fach yng Nghymru",Dafydd Iwan a'r "Hen dderwen ddu" gan Fank Hennessy a Rhydderch Jones.
Cynlluniwyd y llyfryn gwych a thynnwyd y lluniau yn ardal Llandegfan gan Charli Britton.
Bydd Wil ar y we hefyd i gyd fynd â chyhoeddi'r CD newydd-www.myspace.com/wiltan a bydd y CD ar gael trwy Gymru yn barod ar gyfer y 'Dolig.
Tim newydd proffesiynnol ac un o brif gwmniau recordio Cymru yn gefn iddo,hei lwc i Wil Tân a'i CD newydd,"Gwlith y Mynydd."

WIL TâN GWLITH Y MYNYDD FFLACH CD 340 H

www.fflach.co.uk

info@fflach.co.uk

Bryn Chamberlin – Goreuon/Best of

Ers ei dyddiau cynnar fel canwr gyda yn un o grwpiau mwyaf Gogledd Cymru yn y chwedegau, Yr Anglesey Strangers (yr oedd ei cân ‘Suzanne’ yn ddylanwadol ar y pryd) hyd yn hwyrach (70au/80au/90au) ac i fyny i’r presennol, mae Bryn Chamberlin wedi chwarae yn llwyddiannus fel unigolyn.

Yn yr wythdegau hwyr a’r nawdegau cynnar gwnaeth Fflach rhyddhau dau albym-caset gyda Bryn, cymysgaeth o ganeuon gwreiddiol a rhai o ffefrynnau Bryn, ac mae ei lais arbennig yn addas iawn i arddull canu roc/gwlad. Un o’r caneuon ar y ail caset, ac sydd ar y CD yma yw ‘Cae yn Llawn o Flodau’, cân am trychineb Hillsborough a sut gwnaeth y digwyddiadau ofnadwy hynny uno ddinas Lerpwl - yn gefnogwyr pel droed neu beidio. Ym mysg y traciau eraill ar y CD ddwyieithog yma mae Rhywun Arall Heno, Ceri Ann, Gobaith, Liverpool in the Rain a Trwy y Niwl - 14 trac i gyd.

Recordiwyd nifer o’r caneuon ar y casgliad yn Stiwdio Fflach ond cafodd y rhai diweddar ei recordio yn Stiwdio Rockcliffe, Llandudno, ble mae Bryn yn byw, gan Simon Gardner, gyda Tudur Morgan yn cynhyrchu.

Yr oedd dilyniant y ‘Strangers’ yn ymestyn i Lerpwl gyda un o’r gigs yn y Peppermint Lounge, yr oedd hyn yn yr un cyfnod a’r Beatles wrth gwrs. Cafodd y grwp gynnig chwarae yn y ‘Cavern’ hefyd ond oherwydd gwaith ac anhwasterau eraill methwyd ymddangos yna. Mae gerddoriaeth wedi bod yn rhan bwysig o fywyd Bryn a’r gobaith bydd hwn, ei CD llawn cyntaf gyda Fflach yn ennill cefnogwyr newydd iddo.

Am fwy o wybodaeth am Bryn Chamberlin:
Fflach – 01239 614691
info@fflach.co.uk

From his earliest days as frontman for top North Wales 60s band The Anglesey Strangers (whose song ‘Suzanne’ was influential at the time) to his later period as a fine solo artist on the circuit, Bryn Chamberlin has enjoyed much success as a bilingual entertainer. During the 1990s he released two albums on cassette and one EP with Cardigan-based recording company Fflach. There was original material on these albums, as well as Bryn’s favourites. One of the songs, written by Richard Jones and Ieuan Rhys is called ‘Cae yn Llawn o Flodau’ (Field of Flowers) about the Hillsborough tragedy and how this terrible event united Liverpool as a city and is sung in Welsh and English as is ‘Chwarelwr’ (Working Man). Among the other tracks are If Tomorrow Never Comes, Rhywun Arall Heno, Gobaith, Liverpool in the Rain and brand new songs Ceri Ann and Trwy y Niwl (Through the Mist). There are fourteen songs in total.
Many songs on this CD were recorded in Cardigan at Fflach’s Studio, but some were recorded this year at Simon Gardner’s Rockcliffe Studio in Llandudno (Bryn’s adopted home town) and sensitively produced by fellow Anglesonian Tudur Morgan.
Bryn is gigging in Llandudno this summer and of course he’ll be promoting this album, his first full length CD and his voice is as great as ever with the songs compassionately sung. The Anglesey Strangers sang across North Wales and in Liverpool in places like the Peppermint Lounge with other sixties bands which included The Beatles and this recording is sure to win him even more fans. It will be for sale in Llandudno and across North Wales.


For more information contact Fflach: (01239) 614691
info@fflach.co.uk

Llio Rhydderch a Tomos Williams : Carn Ingli

Mae Llio Rhydderch yn rhyddhau ei phumed CD ‘Carn Ingli’, yng nghwmni’r trwmpedwr Tomos Williams ar label fflach:tradd, wrth i’r cwmni o Orllewin Cymru ddathlu 30 mlynedd fel un o brif gwmnïau recordio Cymru.

Bu’r delynores deires adnabyddus Llio Rhydderch yn cyd-weithio â’r trwmpedwr Tomos Williams ar ei CD newydd hudolus ‘Carn Ingli – Hud ar Ddyfed’. Ar y record, mae'r cerddorion yn ail-dafoli rhai o alawon gwerin mwyaf trawiadol y traddodiad Cymreig.

Recordiwyd y CD mewn hen borthdy Tuduraidd wrth droed mynydd Carn Ingli, yng ngogledd Sir Benfro, ac mae ‘hud’ yr ardal honno yn ddylanwad sicr ar y gerddoriaeth.

Mae’r CD yn cynnwys traciau unigol, deuawdau a thriawdau; alawon gwerin Cymreig bob un, wedi’u dethol o lawysgrifau John Parry, Iolo Morgannwg, Morris Edwards, Casgliad Davidson ac alawon eraill o blentyndod Llio.

Cyflwynir unawdau amheuthun ar y delyn deires y bydd eu sŵn yn gyfarwydd i’r rheiny a glywodd recordiadau blaenorol Llio, Enlli (2002) a Gwenllian (2005). Ond mae yma hefyd ddeuawdau sensitif â’r flugelhorn a thriawdau - telyn-deires, trwmped Tomos a drymiau hynod sensitif Mark O'Connor. Mae’r alawon gwreiddiol yn ogoneddus a’r cyfuniad unigryw o offerynnau yn asio'n hyfryd i greu datganiad cerddorol sydd yn gwbl fodern ac eto’n dryw i’r alawon gwreiddiol a'u traddodiad.

Llio Rhydderch yw telynores deires fwyaf ysbrydoledig a dylanwadol Cymru a bydd ‘Carn Ingi’, gyda Tomos Williams, yn siŵr o ategu’r farn honno.

Dywed Llio: “Mae’n bur debyg na fyddwn i wedi recordio’r CD oni bai am ddyfalbarhad ac anogaeth Tomos wrth iddo deithio’n ôl ac ymlaen rhwng de a gogledd Cymru. Yng nghysgod Carn Ingli y recordiwyd y CD, mewn ardal yn llawn o ysbrydoliaeth yr “Hud ar Ddyfed”. Roedd y bysedd yn cerdded y tannau heb wybod i ble y caent eu hudo gan yr awen. Roedd y profiad yn un cwbl unigryw, yn gyffrous, mentrus a beiddgar ond yn un a esgorodd hefyd ar bleser a bodlonrwydd mawr.”

Meddai Tomos: “Mae’r cyfuniad o chwarae alawon a byrfyfyrio, sydd mor amlwg yng ngherddoriaeth Llio, wastad wedi apelio ata i. Roedd yn fraint cael cyd-weithio a recordio gyda Llio, ac mae yna deimlad o fynd â’r gerddoriaeth i dir newydd. Bydd y cyfuniad o drwmped, telyn deires a drymiau'n taro rhai fel cyfuniad rhyfedd ond yn fy marn i, mae'n gweithio'n ardderchog. Roedd y recordio ei hun yn broses gyfrin – gwrando ar ein gilydd a chwarae ‘yn y foment’. Mae'r hyn ddaeth allan yn teimlo'n reit arbennig.”

Ychwanega Richard Jones o gwmni fflach: “Mae’n flwyddyn nodedig i ni, wrth i ni ddathlu 30 mlynedd fel cwmni o Orllewin Cymru yn y diwydiant recordio. Mae hi'n arwyddocaol ein bod ni'n gallu rhyddhau CD newydd gan Llio, un o’n gwerthwyr gorau, yn ystod y flwyddyn hon. Mae’n brawf o greadigrwydd ac ymrwymiad Llio at ei chrefft ei bod hi'n fodlon cydweithio â thrwmpedwr jazz, Tomos Williams, ar ei phumed CD i fflach:tradd. Ma’ hi’n dal i estyn a chyfoethogi traddodiad y mae hi'n hollol ganolog iddo. Mae hi'n gwthio’r ffiniau unwaith eto.”

Cyflwynir y CD ar y cyd â llyfryn trawiadol sy'n cynnwys darluniau o Garn Ingli a Gogledd Sir Benfro gan yr artist lleol Iwan Dafis, nodiadau gan y nofelydd Jon Gower, yn ogystal â nodiadau personol gan Llio a Tomos.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â;
Richard Jones recordiau fflach: +44 (0)1239 614 691
Tomos Williams: 07740 464 904

Llio Rhydderch is releasing her eagerly awaited 5th CD ‘Carn Ingli’ on fflach:tradd as the West Wales company celebrates 30 years as one of Wales’ leading record labels.

Renowned Triple-harpist Llio Rhydderch has teamed up with young trumpeter Tomos Williams on their astonishing new CD ‘Carn Ingli’, subtitled ‘Hud ar Ddyfed’ (the magic of Dyfed), which revisits Welsh folk melodies.

Recorded live in a 600 year-old Tudor gatehouse at the foot of Carn Ingli mountain in North Pembrokeshire, this beautiful record has undoubtedly been touched by the magic of the surrounding landscape.

The combination of triple harp and muted trumpet is augmented on certain tracks by the sensitive and atmospheric drumming of Mark O'Connor.

The CD features solo, duo and trio tracks, all Welsh folk melodies taken from the manuscripts of John Parry, Iolo Morgannwg, Morris Edwards, Davidson’s Welsh Airs and other melodies from Llio’s childhood.

There are exquisite solo triple-harp compositions, which will delight admirers of Llio’s previous releases, Enlli (2002) and Gwenllian (2005), but there are also sensitive duos with flugelhorn as well as trios consisting of triple harp, muted trumpet and drums. The melodies themselves are timeless, and the instruments combine beautifully to create unique musical statements that are at once ancient and modern.

Llio Rhydderch is renowned as the most innovative and influential of Welsh triple harpists. The release of ‘Carn Ingli’ with Tomos Williams will only cement that reputation.

Llio says: “Had it not been for Tomos and his numerous visits to Ynys Môn from Cardiff, encouraging me to collaborate with him, this CD would probably not have come into being. The recording took place in the shadow of Carn Ingli, an inspiring landscape, full of the 'Magic of Dyfed' and most of the music was entirely improvised. It was a unique, exciting and daring adventure but, at the same time, one which gave us immense pleasure and satisfaction”.

Tomos adds: “I've always been drawn to the combination of improvisation and melody that is so evident in Llio's playing and I was very eager to record with her. It has been a real privilege – and it feels as though we’ve taken the music to new places. Trumpet, triple harp and drums might not strike everyone as the most obvious combination, but I think that it really works. The recording was all about listening to each other and being in the moment - there’s a lot of improvisation on there – and, to my mind, the result is something quite special.”

Richard Jones (fflach records) adds: “It’s a significant year for us, celebrating 30 years of survival in the recording business as a record label based in West Wales. And it’s a source of pleasure for us that we can mark the occasion by releasing a new CD by one of our best-sellers, Llio Rhydderch. It is testament to her creativity that, on her 5th release with us, she was willing to team up with a jazz-trumpeter, Tomos Williams, and continue to push her music in new directions and explore new sounds.”

The striking booklet that accompanies the CD contains paintings of Carn Ingli and north Pembrokeshire by local artist Iwan Dafis and sleeve notes by the author and cultural commentator Jon Gower, as well as personal notes from Llio and Tomos.

For more information contact;

Richard Jones at fflach records: +44 (0)1239 614 691

Tomos Williams: 07740 464 904

CD GALWAD Y MYNYDD “GALW ETO”

I ddathlu deugain mlynedd ers ffurfio Galwad y Mynydd, mae cwmni Fflach yn cyhoeddi eu CD newydd “Galw Eto”. Ffurfiwyd y grwp yn wreiddiol ar ddechrau’r flwyddyn 1971 gan y brodyr Alwyn ac Eifion Daniels, Mike Harries a Derec Brown tra roedd y pedwar yn ffrindiau ysgol yng Nghaerfyrddin. Recordwyd dwy EP i Recordiau’r Dryw cyn gwahanu yn 1973.

Yn y flwyddyn 2007 ymddangosodd y ddwy EP ar ffurf CD ar label Finders Keepers. Cafodd y CD groeso gwresog ar draws y byd ac mae’r caneuon wedi cael eu clywed ar orsafoedd radio megis Last FM a BBC6.

Mae “Galw Eto” yn golygu’n union beth mae’n dweud. Mae’r grwp gyda’r aelodau gwreiddiol wedi dod yn ol at ei gilydd i recordio deg can sy’n cadw at ysbryd pop roc gwerin y dyddiau cynnar. Cafodd pump o’r caneuon eu cyfansoddi a’u perfformio ar ddechrau’r saithdegau gyda’r pump can arall yn rhai newydd.

Yn wir, doedd Galwad y Mynydd ddim yn swnio fel unrhyw grwp arall pan ddechreuon nhw, yn hapus i ddilyn eu cwys eu hunain gyda’u caneuon am ryfeddod y byd o’u cwmpas, torcalon ac anturiaethau personol eu hunain a’u cyfoedion.. Yn y flwyddyn 2011 does dim wedi newid wrth i’r grwp ein denu i’w byd dirgel ac enigmataidd eu hunain.

get iline!

TONY AC ALOMA 'NôL YN RECORDIO AR ôL 12 MLYNEDD

Tony ac Aloma a Roy James yn recordio yn stafell ffrynt y Gresham!

TONY AC ALOMA WRTH Y LLYW

Am y tro cyntaf mewn 12 mlynedd bu Tony ac Aloma'n recordio eto- a hynny yn eu gwesty yn Blackpool.
Cân nad yw wedi ei recordio o'r blaen gan y ddeuawd o waith Tony, "Anghofio" oedd y ddeulais eiconig yn ei recordio a hynny ar gyfer casgliad o ganeuon newydd sbon gan gantorion amrywiol ar gyfer y CD "Wrth y llyw" a gynhyrchwyd gan Tudur Morgan i Gwmni Fflach ac a fydd ar gael ar Ragfyr 6.
"Paratowyd cefndir cân Tony ac Aloma yn Stiwdio Rockcliffe Llandudno a diolch i'r dechnoleg ddiweddaraf 'roedd yn hawdd picio i Blackpool i recordio'r lleisiau adnabyddus ac ychwanegu'r ddau at y cefndir," meddai Tudur yr wythnos hon.
"Clwb 'Bois y Loris' oedd y symbyliad i recordio'r casgliad newydd o 11 cân ond mae'n gasgliad i bawb a safon dim ystrydebau oedd y nod wrth ddewis 11 cân roc pop-gwlad newydd-yn aml iawn wedi eu sgwennu gan y cyfansoddwyr eu hunain," medd Tudur.
Mae amrywiaeth eang o bynciau'n cael eu trafod ac mae oedrannau rhai o'r cantorion yn amrywio'n fawr-(o 22 i 71 -ond dwi'm am ddatgelu pwy 'di pwy-mae'r holl leisiau'n swnio'n ifanc a soniarus ac mae pawb wedi recordio perfformiadau graenus,brwdfrydig iawn," ychwanegodd Tudur.
Yr artistiaid eraill sy'n cael eu clywed mewn cyd destun cerddorol 'chydig yn wahanol i'r arfer yw Wil Tân,Bryn Chamberlain,Laura Sutton gyda Catrin Haf,Martin Beattie,Alistair James,Tudur Huws Jones,
Stan Morgan Jones,"Y Cysgodion",y grwp Tecs Mecs "Bryn-y-bias" a Tudur Morgan.
Ymysg y cyfansoddwyr mae Richard Jones,Huw Erith,Simon Gardner,Andy Moore a'r cantorion uchod."WRTH Y LLYW" ARTISTIAID AMRYWIOL FFLACH CD328H

CLWB "BOIS Y LORIS" GERAINT LLOYD BBC RADIO CYMRU OEDD Y SYMBYLIAD I GREU'R CASGLIAD YMA I BAWB SY'N TEITHIO TRWY GYMRU A THU HWNT MEWN LORRI,BWS NEU GAR-AC I BAWB ARALL SY'N DYMUNO GWRANDO AR GANEUON POP/ROC-GWLAD SAFONOL NEWYDD BEL BYNNAG Y DYMUNENT WRANDO!
DIOLCH I FFLACH AM EU CEFNOGAETH, I'R PERFFORMWYR YR OFFERYNWYR A'R CYFANSODDWYR AM EU CYFRANIADAU AC SIMON G AM EI AMYNEDD.

BBC RADIO CYMRU DJ GERAINT LLOYD AND HIS TRUCKERS CLUB WAS THE INSPIRATION BEHIND THIS COLLECTION OF BRAND NEW COUNTRY- ROCK POP SONGS-BUT IT'S A COLLECTION FOR EVERYONE -ON THE ROAD (AGAIN!) OR AT HOME.
THANKS TO FFLACH AND ALL THE PERFORMERS,MUSICIANS AND WRITERS AND TO SIMON G FOR HIS PATIENCE.
Tudur Morgan,12.11.10

Extract from the latest Hot Press, Ireland

Much jubilation at Fflach Records in Wales with several of their artists, including Llio Rhydderch (who has performed with our own Donal Lunny), Cass Meurig, Nial Cain, Sild and Julie Murphy, all featured on a compilation album Song of the Flowers which recently won an Independent Music Award for Best World Traditional Album 2009. The judges included Tom Waits, Ricky Skaggs, Judy Collins and Suzanne Vega...

Seren Newydd

Rasp CDEP054B

Casgliad o ganeuon tymhorol yw Seren Newydd gan pump gwahanol artist – Gareth Phillips (Barod am Nadolig); Einir Dafydd (Eira Cynnes); Dafydd a Steffan Evans, Coda (Coeden Sydd ar Dân); Angharad Brinn (Y Cariad Mwyaf Un) a Vanta (Allan i’r Eira). Ysgrifennwyd ‘Y Cariad Mwyaf Un’ gan Christopher Davies a Tudur Dylan Jones ac mae’r caneuon eraill gan yr artistiaid ei hunain ac yn newydd sbon, arwahan i ‘Eira Cynnes’ (Ceri Wyn Jones/Einir Dafydd).
Mae na arddulliau gwhanol ar y CD yma, ac mae’r artistiaid yn poblogaidd, felly mwynhewch gyda glased o sudd oren yn gwylio’r eira neu’r glaw yn disgyn!

Am fwy o wybodaeth am yr artistiaid cysylltwch a Rasp – 01239 614691 info@fflach.co.uk

Y Soda Men- ‘Tyllau yn y Cymylau’ EP

Er fod Y Soda Men wedi bod hefo’i gilydd nawr ers saith mlynedd mai’n bur debyg fod y pedwarawd unigryw yma o Gaerdydd yn gymharol newydd i gynelleidfaoedd Cymraeg. Y brif reswm am hyn, efallai, ydi’r ffaith fod y grwp- tan yn ddiweddar- wedi bod yn perfformio ac yn recordio yn bennaf yn yr iaith Saesneg. ‘Moon’ oedd ei halbwm gynta yn 2006 a wedyn, ar ddiwedd 2007, wnaeth y band recordio eu hail set o ganeuon ‘Musicassette’ yn stiwdios enwog Toerag yn Llundain ( stiwdio lle ma’r offer i gyd yn dyddio o’r chwedegau cynnar a lle ma pob grwp yn cael eu recordio’n ‘fyw’ ).

Euron Griffith sy’n canu ac yn sgwennu’r caneuon. ‘Am ryw reswm ddoth y caneuon Cymraeg yma at eu gilydd yn hollol naturiol felly dyma ni’n mynd ati i weld os fasa na unrhyw fath o ddiddordab gan rai o’r cwmnia recordiau Cymraeg i’w rhyddhau nhw. O’dd pobol fel Dafydd Du a Meilir Gwynedd o’r Sibrydion eisioes wedi bod yn gefnogol iawn a dwi’n falch i ddeud fod Fflach wedi bod yn frwdfrydig iawn o’r cychwyn felly da ni’n hapus iawn bod nhw wedi cyntuno i ryddhau ‘Tyllau yn y Cymylau’- ein EP gynta yn y Gymraeg ar ei label Rasp.’

Mae’n anodd disgrifio’r miwsig ond yn sicir mae’n bosib clywed dylanwad y Beatles ( yn enwedig Paul McCartney ) a canu gwlad yn gyffredinol. A mae’r caneuon yn ofnadwy o ‘catchy’!
‘Da ni’n gwarando ar bob math o fiwsig i ddeud y gwir’, medd Euron. ‘Fi ydi’r Beatles ‘nut’ ond dwi hefyd yn licio’r Smiths a grwpia prog fel Caravan…ma Stewart Lucas ( drymiau ) yn licio petha fel ffync a dawns tra bod Mike Slee ( gitar flaen ) yn hoffi Miles Davis a Wilco a ma Andrew Thomas ( bas ) yn ffan mawr o Talking Heads. Un o gryfderau y grwp, dwi’n meddwl, ydi’r ffaith ein bod ni i gyd mor hoff o wahanol fathau o fiwsig. Ac, wrth gwrs, ein bod ni i gyd mor poleit’.

Wrth wrando ar y caneuon ar yr EP mai’n amlwg fod Euron yn gwario lot o’i amsar ar y we!
‘Ma ‘Simsanu’ yn trafod rhywyn sydd wedi trefnu cyfarfod am y tro cynta hefo merch mae o wedi bod yn sgwrsio hefo dros y we. Yn naturiol mae o’n nerfus a ma’i galon o ‘fel drwm’! Ma ‘Annabel’ wedyn yn son am foi mewn offis sydd yn despret i yrru ebost i’r ferch mae o’n ffansio yn y swyddfa ond mae o ofn gneud rhag ofn iddo fo gal ei siomi. Da ni gyd wedi bod yna!’
Ond, hyd at nawr, ‘Nefi Blw’ ydi’r gân sydd wedi cael rhan fwya o’r sylw ar y radio.
‘Ma lot o bobol yn deud ei bod nhw yn licio hon ac, wrth gwrs, ma hynny’n gret!’, medd Euron. ‘Dwi mond yn gobeithio fod pobol yn mynd i hoffi y bedair cân arall cyn gymaint a’i bod nhw am ruthro allan i brynu’r EP achos, i fod yn onast, dwi’n awyddus iawn i brynu Ferrarri hefo’r royalties. Neu Mini ail law o leia’.

Dewi PWS

Pws mewn Pyb
(gyda Radwm)
Fflach CD322N


CD newydd ‘ffwrdd a hi’ yw ‘Pws mewn Pyb’ gan Dewi Pws a Radwm - grwp gwerin o ardal Aberteifi. Yr aelodau yw Delyth Wyn, acordian, Helen Blackburn, ffidil a Joe Caswell ar yr offerynnau taro. Bwriad y CD yw cynnig caneuon traddodiadol mewn ffordd anffurfiol ac mae Dewi hefyd yn canu dau o’i ganeuon ef sef Lleucu Llwyd a Ie, ie ‘Na Fe. Ym mysg y gweddill mae Moliannwn, Elen, Bing Bong, Milgi a Iechyd da, Foneddigion. Mae’r geiriau i gyd ar y clawr a fydd yn help i ddysgwyr hefyd wrth iddynt chwilio am ganeuon draddodiadol Gymraeg i’w canu.
Cafwyd tipyn o sbort wrth recordio yr albwm yma ac mae tipyn o alw ar Dewi Pws a Radwm i berfformio.
Mae’r clawr yn un trawiadol iawn gan Charli Britton gyda nifer o fobl yn ymddangos arni!

Os hoffech mwy o wybodaeth am Dewi Pws a Radwm
Cysylltwch a Fflach: 01239 614691 - info@fflach.co.uk

Robyn Lyn – Tenor

Dyma CD cyntaf y tenor dawnus o Bont-rhyd-y-groes sy’n cynnwys caneuon fel ‘She’, Dawel Nos, Trig gyda mi (Abide with me), O! Ddwyfol Nos, HenWlad fy Nhadau, - y fersiwn llawn - a’r gân Y Weddi, deuawd gydag Angharad Brinn. Bu Robyn yn cyd-werhio gyda Wyn Jones a Fflach, sydd wedi cynhyrchu rhai o’r caneuon ynghyd a’r cerddor Andrew Powell, ef oedd yn cynhyrchu recordiau Kate Bush, ac hefyd gyda Del Newman, fel mae’n digwydd cynhyrchydd gwreiddiol ’She’ a chanwyd gan Charles Aznavour, Del oedd trefnydd yr albym ‘Goodbye Yellow Brick Road’ hefyd gan Elton John. Mae Robyn wedi ennilll cystadleuaeth prif ganwr Eisteddfod Llangollen fel trebl ym 1991 ac enillodd dau Ruban Glas yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Gwobr Osborne Roberts yn Llanelli 2000 a Gwobr Goffa David Ellis yn Sir Fflint a’r cyffuniau 2007. Mae wedi cystadlu ers blynyddoedd fe aeth i astudio’r llais yng Ngholeg Cerdd Frenhinol Llundain ac mae hefyd yn aelod o’r Tri Tenor. Mae Robyn nawr yn gerddor broffesiynol, ac mae’r galw arno i berfformio yn cynyddu.
Mae’r CD yma yn adlewyrchiad o’i hoff ganeuon, ac mae’n dangos ei hyblygrwydd lleisiol a’r nodwedd amheuthun honno sy’n ei alluogi i hawlio gwrandawiad ar pa lwyfan bynnag mae’n ei ddewis. Bydd y CD yn siwr o blesio nifer o fobl, gyda’r amrywiaeth o ganeuon a’r naws mae Robyn Lyn yn gallu creu ar ddisg, a gyda chymorth cerddorion fel ym mysg Jeanette Massochi, Nerys Richards a John Rodge mae’r recordiad yma yn siwr o apelio i lawer.

This is Robyn Lyn’s first CD, and the talented singer from Pont-rhyd-y-groes, Ceredigion sings, amongst others, ‘She’, ‘Dawel Nos’ (Silent Night), Trig gyda Mi (Abide with Me), O! Ddwyfol Nos, Hen Wlad fy Nhadau, the full version, and Y Weddi (The Prayer), a duet with Angharad Brinn.

Robyn co-worked with Wyn L. Jones of Fflach record company, who was involved in the production of the songs along with musician and composer Andrew Powell, who produced songs for Kate Bush, and who also composed the song ‘Caban Coed’ which is on the CD. Robyn also sings ‘She’ which is produced by the original producer of ‘She’ Del Newman, Del also arranged ‘Goodbye Yellow Brick Road’ by Elton John.

Robyn has competed and entertained for many years before finally going to the Royal College of Music in London to study voice, and he has won best singer in the Llangollen International Eisteddfod twice in 1991 and 19999, and has won two Blue Ribands in the National Eisteddfod; the Osborne Roberts prize in 2000 in Llanelli and ‘Gwobr Goffa David Ellis’ in Flintshire in 2007. He is also a member of the Three Tenors.

By now Robyn is a professional musician, and the demand for him to perform is increasing. This CD is a reflection of his favourite songs, and shows his vocal versatility and adaptability that allows him to perform on whatever stage he chooses.

Royn Lyn – Tenor, with its variety of songs, displays the joy for his craft that he has managed to convey on to disc and will ensure that this album will appeal to many. The CD also includes fine musicians such as Jeanette Massocchi, Nerys Richards and John Rodge.


iglw - EP newydd ar iTunes ac am ddim gyda’r Albym diwethaf

‘Sythu’n Nannedd Mewn i Wên’ yw EP newydd y band ‘indie power/pop’ iglw. Dyma ddeunydd cynta’r band ers i’r aelodau ryddhau’r albwm ‘Anghofio am Yfory’ yn 2007. Yn y deunaw mis a aeth heibio mae’r band wedi’i wedd newid. Yn ystod haf 2008 ymunodd Rhian Thomas â dau o’r aelodau gwreiddiol, sef Aled a Gruffydd, i lywio sŵn y grŵp tuag at sain mwy cydlynol.

Ar ddechrau’r flwyddyn aeth iglw i stiwdio Cwm Tawel yng Nghaerfyrddin gyda’r bwriad o recordio caneuon a fyddai’n adlewyrchu’r rhyddid cerddorol a ddaeth yn sgil y newididau yn ei aelodaeth. Mae’r bedair cân ar ‘Sythu’n Nannedd Mewn i Wên’ yn rhagflas o’r steil gerddorol a fydd yn nodweddu ail albwm y band.

Mae ‘Eden Dan Glo’ yn agor yr EP. Dyma gân llawn angerdd sydd ar yr un llaw yn sensitif ond eto’n rymus.

Mewn cyferbyniad llwyr cawn ‘Bys ar y Botwm’. Mae neges y gân yma’n bositif; yr hyn sy’n bwysig yw byw bywyd gan ddilyn curiad dy galon dy hun.

Ysgrifennwyd y gân ‘Bingotastig’ yn ystod ymweliad Gruffydd â Gwlad Pwyl cyn y Nadolig 2008. Pan yn y gwely’n dioddef o’r ffliw yr hyn a welai o ffenestr ei ystafell oedd siopau bwyd rhad y Gorllewin. Rhaglenni rhad Americanaidd oedd yr unig beth ar y teledu. Gwrth-gyfalafiaeth yw neges y gân, ac mae’r gytgan yn datgan yn glir na ellir prynu gwir gariad. ‘Bingotastig, delweddau plastig, cariad o gig a gwaed’.

Mae ‘Haul y Bore’ yn cloi’r EP ar nodyn popi. Er fod y gân yn son am amser cythryblus lle nad oes gobaith am newid y byd mae’r gytgan yn torri trwy’r cymylau du wrth ofyn am un cyfle arall:
‘Rho imi flwyddyn gron, y nerth i hwylio’r don
Rho imi ras, sêr i’m harwain, goleuni’r awyr las
Cusan haul y bore i sychu’r glaw o’m gruddiau am weddill ein dyddiau.’

Mae’r EP ar gael yn bennaf ar iTunes, ond mae copi cynfyngedig ar gael am ddim gyda’r albym diwethaf erbyn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Bala.

Mae iglw’n bwriadu teithio a gigio ledled Cymru a chario ymlaen i recordio’r bennod nesaf.

The indie power/pop band iglw have just released a new EP called ‘Sythu’n Nannedd Mewn i Wen’, (‘Straightening My Teeth into a Smile’); the first material that the band has released since the album ‘Anghofio am Yfory’ appeared in 2007. During the past eighteen months the band has been transformed. In the summer of 2008 Rhian Thomas joined two of the band’s original members, Aled and Gruffydd, and together they have steered the group towards a more cohesive sound.

At the beginning of the year iglw went to Cwm Tawel studio in Carmarthen to record songs that would reflect the new musical freedom that has come with the changes in the band’s membership. The four songs on ‘Sythu’n Nannedd Mewn i Wen’ are a foretaste of the musical style that will characterise the band’s second album.

‘Eden Dan Glo’ (‘Eden Under Lock and Key’) opens the EP. This song, which is full of passion, is both sensitive and powerful.

In contrast we have ‘Bys ar y Botwm’ (‘Finger on the Button’). The song’s message is positive; it is important that one lives life following the beat of one’s heart.

Gruffydd wrote the song ‘Bingotastig’ during a visit to Poland before Christmas 2008. Whilst in bed, suffering from flu, all he could see from his room were cheap Western food outlets. A never-ending stream of made for TV American movies was the only thing shown on the broken television. The song’s theme of anti capitalism is emphasised by the chorus words that state that true love cannot be bought; ‘Bingotastig, delweddau plastig, cariad o gig a gwaed’.

The EP closes with the popi song ‘Haul y Bore’ (‘The Morning Sun’). Even though the song speaks about troublesome times where there is little hope of changing the world, the chorus breaks through the dark clouds by asking for one more chance:
‘Rho imi flwyddyn gron, y nerth i hwylio’r don
Rho imi ras, ser i’m harwain, goleuni’r awyr las
Cusan haul y bore i sychu’r glaw o’m gruddiau am weddill ein dyddiau.’

Iglw intend to travel and hold gigs throughout Wales and carry on recording the next chapter. The EP is available on iTunes.


Cass Meurig a Nial Cain

Daw’r hen a’r newydd ynghyd yn DEUAWD, recordiad newydd gan ddau o brif gerddorion traddodiadol Cymru. Mae Cass Meurig a Nial Cain o Ddyffryn Peris, Gwynedd yn bwrw golwg gwreiddiol, ffres ar hen ganeuon ac alawon Cymreig ac yn eu cyfuno gyda chyfansoddiadau newydd. Ceir perlau o hen ganeuon, alawon dawns sionc a thonau araf, swynol, rhai ohonynt gyda phenillion wedi eu gosod arnynt. Clywir canu ffidil llawn mynegiant, swn hynafol y crwth a chyfeiliant gitâr sydd weithiau’n fyfyriol, weithiau’n cyffroi - a chlymir pob dim at ei gilydd gyda llais cynnes, naturiol Cass.

Mae Cass Meurig yn adnabyddus i’r sîn werin fel ffidlwraig ac fel un o brif chwaraewyr y crwth, offeryn cenedlaethol mwyaf unigryw Cymru. Mae hi wedi gweithio’n rhyngwladol fel unawdydd a gyda bandiau Pigyn Clust a Fernhill. Ym 2004 rhyddhaodd ‘Crwth’ ar label fflach:tradd, albwm cynta’r byd o gerddoriaeth ar gyfer crwth unawd.

Gitarydd a ffidlwr o Ddeiniolen ydy Nial Cain, ac roedd yn un o aelodau gwreiddiol Flop Eared Mule, ddatblygodd wedyn yn The Old Rope String Band. Chwaraeai hefyd gyda The Borderers, band twmpath hynaf Tyneside. Gwneuthurwr a thrwsiwr ffidlau wrth ei alwedigaeth, mae bellach yn chwarae gyda’r band twmpath Aderyn Prin.

Yn eu geiriau eu hun, ‘Rydan ni’n ceisio creu awyrgylch agos atoch, sgwrs rhwng hen ffrindiau. Mae ein halawon a’n cyfansoddiadau yn deillio o brydferthwch amrwd y mynyddoedd o’n cwmpas a chynhesrwydd cerddoriaeth yr aelwyd. Maent yn parchu’r traddodiad ac yn dod o’r galon.’

www.cassmeurig.com/cassnial
info@fflach.co.uk

A new release from two of Wales’s finest traditional musicians, DEUAWD (‘duet’) brings tunes and songs from deep within the Welsh tradition together with new compositions. With an innovative and unusual approach to their material, Gwynedd-based musicians Cass Meurig and Nial Cain combine rare gems of old songs with lively dance tunes and haunting slow airs, some sung with verses in penillion style. Expressive fiddle playing, the rich, earthy textures of the crwth and a sometimes contemplative, sometimes driving yet sympathetic guitar accompaniment are bound together by Cass’s warm and natural voice.

Cass Meurig is well known on the folk music scene as a fiddler and one of the leading exponents of the crwth, a six-stringed medieval bowed lyre which is surely Wales' most esoteric national instrument. She has worked internationally both as a soloist and with Welsh bands Pigyn Clust and Fernhill and in 2004 released ‘Crwth’, the world’s first solo album of crwth music on the Fflach: tradd label.

Nial Cain plays guitar and fiddle and was a founder member of Flop Eared Mule, which later became the Old Rope String Band. He also played with Tyneside’s oldest extant ceildh band The Borderers and was taught fiddle by their leader, the legendary J. Forster Charlton. A skilled violin maker and restorer, he now plays with twmpath band Aderyn Prin.

In their own words, ‘As a duo we aim for the conversational, the intimate, a dialogue between old friends. Coming from the stark beauty of the mountains of North Wales and the warmth of shared music around a fireside, our music is respectful of the tradition and is played from the heart.’

www.cassmeurig.com/cassnial
info@fflach.co.uk


Dominic Norcross Quartet – “Here Goes”
Fflach CD320N

Dyma CD newydd jazz, dim ond yr ail CD o fand jazz ar label Fflach. Yr artistiaid yw y Dominic Norcross Quartet o Sir Benfro. Mae Dominic ei hun yn brysur yn gwneud enw i’w hunan yn y maes jazz ar y sacsaffôn yng Nghymru a thu hwnt. Digby Fairweather a perswadiodd Dominic i arwain band unwaith eto, a cael toriad o recordio sesiwn, sydd wedi gweld e yn chwarae gyda Leo Sayer; y cyn-Rolling Stone Mick Taylor ac eraill. Mae Dominic wedi cael swn cynhyrfus gyda’r pedwarawd sydd yn chwarae caneuon Americanaidd ac hefyd rhai gan Miles Davis, Horace Silver a Chick Corea. Gyda tonau wedi ysgrifennu o fewn y band, hwn yw eu albym cyntaf o cyfansoddiadau gwreiddiol.
Mae’r pedwarawd wedi aros yr un peth ers dwy flynedd bellach sef John Davies ar gitâr o’r band jazz enwog y Numbers Racket; Nigel Williams, ex-Georgie Fame a Van Morrison a Wayne Warlow ar y bâs dwbwl. “The Dominic Norcross Quartet are fast becoming a mainstay on the British jazz scene…” The Guardian Guide. “On stage Dominic is like having Zoot Simms playing next to you” – Digby Fairweather.
Mae hon yn casgliad gwerthfawr i’ch CDs jazz gan y grwp o ardal Arberth.

For more information: info@fflach.co.uk
www.dominicnorcross.com


Dominic Norcross Quartet – “Here Goes”
Fflach CD320N

This a new jazz CD by the Dominic Norcross Quartet. Dominic is one of the new, and up and coming saxophone voices around today. Dominic, who on a recent tour was talked into leading a band again by Digby Fairweather and take a break from his commercial recording which has seen him play with the likes of Leo Sayer, Joe *bleep*er, Mick Taylor, ex-Rolling Stones and others. Dominic has got an exciting quartet sound that plays numbers from the American song book to numbers from artists like Miles Davis, Horace Silver and Chick Corea. This year has seen the emergence of the Quartet as a writing force, with this, their debut album of originals.
The Quartet has remained unchanged now for two years and has John Davies on guitar, well-known for his playing with the Numbers Racket; Nigel Williams, ex-Georgie Fame and Van Morrison on drums and Wayne Warlow on double bass. “The Dominic Norcross Quartet are fast becomimg a mainstay on the British jazz scene”….The Guardian Guide. “On stage Dominic is like having Zoot Simms playing next to you” – Digby Fairweather.
This is a valuable collection to your jazz collection, from this Pembrokeshire-based outfit.

Am fwy o wybodaeth: info@fflach.co.uk
www.dominicnorcross.com

Clinigol - Melys

rasp

ARTIST: Clinigol
ALBWM: Melys
LABEL: Rasp
DYDDIAD RHYDDHAU: 25/5/09

Mae’r nos mor felys – ar albym unigryw CLINIGOL!

MELYS yw albwm cyntaf y grŵp electro-pop CLINIGOL, sef y brodyr Geraint ac Aled Pickard o Gaerdydd. 12 cân pop, dawns ac electro gyda dylanwadau R&B a hip-pop, gan gynnwys y senglau Y Gwir, Hufen Iâ, Am Wastraff ac Eiliad. Mae’r sŵn yn unigryw yn y Gymraeg - rhyw gyfyniad o “Mirrorball Madonna” a Goldfrapp gyda’u glamboots mlaen – felly trowch y stereo lan, a pharatowch am barti!

Unigryw hefyd yw’r rhestr hir o westeion arbennig sy’n ymddangos ar MELYS. Mae’r actores ifanc, sexy, SIWAN MORRIS (Skins/Caerdydd/Con Passionate) yn canu ar dair cân, gan gynnwys “Sibrwd”, y gân R&B Americanaidd gyntaf yn y Gymraeg. Am y tro cyntaf erioed, mae’r eiconic HEATHER JONES, enillydd gwobr cyfraniad oes gwobrau RAP Radio Cymru eleni, yn canu ar drac pop/dawns! Y rapiwr o Gaernarfon COFI BACH sy’n dod â blas hip-hop i’r trac “Gwertha Dy Hun”; mae’r soprano MARGARET WILLIAMS yn bwrw’r top C ar post-club track “gormod/digon”; a mae’r gantores a’r cyflwynydd radio NIA MEDI yn mynd â ni nol i glory days clwbio yn “93”. Hefyd yn cyfrannu mae DJ JAFFA, sydd wedi ennill gwobrau am ei gyfraniad i’r sîn hip-hop yng Nghymru; band hip-hop/electronig cyffrous newydd o Gaerdydd o’r enw BLEED ELECTRIC; a’r gantores ifanc, ddeniadol MARGED PARRY.

Dros y misoedd nesaf fe fydd CLINIGOL yn ymddangos ar Bandit, Wedi 7, The Wales Show, Radio Cymru, Radio Wales, yn Golwg, Y Selar, ac mewn amryw o berfformiadau byw gan gynnwys ar Faes Eisteddfod yr Urdd ac yng Ngwyl Gymraeg Beddllwynog. Cofiwch hefyd am barti lawnsio’r CD yn Y Fuwch Goch, Womanby Street, Caerdydd ar Nos Wener 12fed o Fehefin am 8yh!

Mae MELYS allan ar CD ac yn ddigidol ar y 25ain o Fai, felly prynwch, dawnsiwch a mwynhewch!

Am fwy o fanylion:
Rasp/Fflach: info@fflach.co.uk 01239 614691
Clinigol: info@clinigol.co.uk 07885 437620
www.myspace.com/clinigolmusic


rasp

ARTIST: Clinigol
ALBUM: Melys
LABEL: Rasp
RELEASE DATE: 25/5/09

The night is so sweet – on this unique party album from CLINIGOL!

MELYS (Sweet) is the debut album from Cardiff based electro-pop band CLINIGOL, brothers Geraint and Aled Pickard. 12 songs of pop, dance and electro with R&B a hip-pop influences, which include the singles “Y Gwir” (The Truth), “Hufen Iâ” (Ice Cream), “Am Wastraff” (What a Waste) and “Eiliad” (A Second). The sound – somewhere between “Mirrorball Madonna” and Goldfrapp with their glam boots on – is totally unique in the Welsh language - so turn the stereo up, it’s party time!

Unique also, is the stellar cast of special guests that appear on MELYS. Sexy star of “Skins”, Welsh actress SIWAN MORRIS (Mine All Mine/Caerdydd/Con Passionate) features on three songs, including “Sibrwd” (Whisper), the first R&B song ever recorded in Welsh! For the first time ever in her long and successful career, iconic folk singer HEATHER JONES can be heard on a pop/dance track! Glamorous soprano Margaret Williams, who recently celebrated forty years in the business of show, also delves into territories new, hitting the high notes on post clubbing moment “gormod/digon” (too much/enough). Highly regarded Caernarfon based rapper COFI BACH brings a little hip-hop flavour to “Gwertha Dy Hun” (Sell Yourself) and singer and BBC Radio Cymru presenter NIA MEDI takes us back to the glory days of clubbing on “93”. Also on the album: hip-hop DJ, the award-winning DJ JAFFA, new hip-hop/electronic band BLEED ELECTRIC from Cardiff; and the gorgeous MARGED PARRY.

Over the next few months CLINIGOL will appear on S4C’s Bandit, Wedi 7, The Wales Show, on various programmes on Radio Cymru and Radio Wales, in Golwg and Y Selar magazines, and in various live performances, including several on the field of the Cardiff Urdd Eisteddfod and in the Bedlinog Festival. The album launch party will be held at Y Fuwch Goch, Womanby Street, Cardiff, on Friday night the 12th of June at 8pm – it’s a free event and open to all!

MELYS is released digitally and on CD on the 25th of May, so go buy and go dance!

For more information:
Rasp/Fflach: info@fflach.co.uk 01239 614691
Clinigol: info@clinigol.co.uk 07885 437620

www.myspace.com/clinigolmusicEinir Dafydd – Pwy Bia’r Aber?

rasp

Einir Dafydd – Pwy Bia’r Aber?
rasp cd 052J
27/5/09

Mae CDEP newydd Einir Dafydd yn cael ei rhyddau wythnos yma o’r enw Pwy Bia’r Aber? Pump cân sydd ar y CD – Ma Dy Rif Di Yn y Ffôn, Siarps a Fflats, Dy Golli Di, Pwy Bia’r Aber? a Pethe Bychain. Dyma trydedd CD Einir ac mae hi erbyn hyn wedi datblygu fel cyfansoddwraig. Ceri Wyn Jones sydd wedi ysgrifennu y geiriau i bedwar o’r caneuon . Cafodd yr EP ei chynhyrchu yn Stiwdio Rockcliffe yn Llandudno yn gynharach eleni gyda’r cynhyrchydd Simon Gardner; ef a’r gitarydd Andrew Moore sy’n gyfrifol am y gerddoriaeth, a’r gân Dy Golli Di, sydd wedi ei chyfieithu gan Einir, hi hefyd sydd yn canu’r lleisiau cefndir i gyd. Mae Einir a’r band wedi bod yn brysur yn ddiweddar - ar Uned 5, ac wedi recordio cân i Nodyn. Bydd hi yn gwneud gigs dros yr haf i hyrwyddo y CD gan gynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol.

Am fwy o wybodaeth:
info@fflach.co.uk 01239 614691

Einir Dafydd:
einirmaid@aol.com 07885373940rasp

Einir Dafydd – Pwy Bia’r Aber?
Rasp cd 053N

Pwy Bia’r Aber? is the new CD from Einir Dafydd. There are five songs on this EP, among them - “Ma Dy Rif Di Yn y Ffôn” (You’re Number’s In the Phone), “Siarps a Fflats” (Sharps and Flats), and “Pethe Bychain” (Small Things). This is Einir’s third CD and shows that she has developed as a composer. Ceri Wyn Jones wrote the words to four of the songs. The CD was produced in Rockcliffe Studios, Llandudno earlier this year, Simon Gardner and Andrew Moore were responsible for the song “Dy Golli Di” (Losing You) (translated by Einir) as well as the music for the EP, Einir herself did all the backing vocals. Einir and the band have been busy lately, appearing on Uned 5 and they have recorded a song for Nodyn. She will be performing over the coming months to promote the CD, which will include the National Eisteddfod.

For more information:

info@fflach.co.uk 01239 614691

Einir Dafydd:
einirmaid@aol.com 07855 373940


Fflach Website Updates

Over the last few months we've been working on the site behind the scenes. Now, over the coming weeks we'll be making some subtle changes to the site. Changes which should make your experience of the site better and more rewarding.

18 September 2007


iTunes

Mae catalog Fflach nawr ar gael ar iTunes.
Fflach's catalogue is now available on iTunes.
Adnodau gyda Blodau Adnodau gyda Blodau - Fflach CD314H

CD CYNTAF CATSGAM ERS 2000:

Mae 'na ddeuddeg cân ar yr albwm, a chafodd ei recordio yn Stiwdio Kissan/Acapela yn Pentyrch, Caerdydd, a'i chynhyrchu gan Chris Lewis (gynt o Jess) a Hywel Wigley. Mae'r caneuon wedi cael eu ysgrifennu gan Rhys Harries yn bennaf, ac mae rhai geiriau hefyd gan y bardd Grahame Davies. Mae llais Catrin Brooks yn ychwanegu at swn unigryw Catsgam, ac mae'r caneuon mor cofiadwy ag erioed, gweddill y band yw Dyfrig Ellis (drymiau); Edward Jones (bâs); Rhys Powys (gitarau); Rhys Harries (gitarau, mandolin, llais cefndir); Geraint Cynan (allweddellau); Tom Harries (llais cefndir).
Mae'r lluniau ar y clawr gan aelodau'r band a'r cynllun gan Charli Britton. Gobeithio gwnewch chi fwynhau clywed Catsgam unwaith eto, ac os i chi am mwy o wybodaeth neu cyfweliad gyda aelod o'r band cysylltwch a Fflach: 01239 614691 neu info@fflach.co.uk


LLWYBRAU'R COF

LLWYBRAU'R COF-Caneuon Emyr Huws Jones

COFIO DY WYNEB,CEIDWAD Y GOLEUDY,YNYS LLANDDWYN,GOLEUADAU SIR FôN,REBAL WICEND,PADI,
GWAED I'R LLWCH,P-PENDYFFRYN,HELO DYMBO,HI YW FY FFRIND..........a llawer mwy

Llwyth o ganeuon-clasuron yn yr iaith Gymraeg-a'r un cyfansoddwr sgwennodd pob un wan jac-Emyr Huws Jones o Langefni ac ar gyfer y Nadolig (Dyddiad cyhoeddi:Tachwedd 17) bydd Cwmni Fflach yn cyhoeddi cynhyrchiad Tudur Morgan o 10 cân newydd sbon gan Ems "LLWYBRAU'R COF-Caneuon Emyr Huws Jones."
Ers ei ddyddiau yng Nghaerdydd efo'r TEBOT PIWS aeth Ems ymlaen i sgwennu caneuon ar gyfer rhai o brif artistiaid Cymru-Bryn Fôn,Mynediad am Ddim,John ac Alun,Iona ac Andy,Broc Môr,Linda Griffiths,Plethyn a llawer mwy.
Eleni cyflwynodd 10 cân newydd sbon i Tudur Morgan a dewisodd y ddau amrywiol gantorion i recordio'r cyfan yn Stiwdio Rockcliffe,Llandudno gyda Simon Gardner- a'r criw lleisiol oedd Linda Griffiths,Jackie Williams,Geraint Roberts,Dewi Pws Morris,Stan Morgan Jones (y ddau olaf yn gyd aelodau o'r Tebot efo Ems; cyhoeddwyd eu CD newydd nhw eleni hefyd),Einir Dafydd,Tudur Huws Jones,Tudur Morgan ac Ems ei hun yn cloi'r casgliad gwych efo'i gân Dagrau Hallt sy'n hiraethu am rhywun neu'i gilydd yn ogystal ag Ynysoedd Shetland.

"Ein trysor Cenedlaethol" yw disgrifiad brawd yng nghyfraith Ems,Meic Povey ohono-mae o, ynghyd â Lyn Ebenezer wedi canu clodydd y Monwysyn unigryw-fel ffrind a brawd yng nghyfraith yn ogystal â chyfansoddwr.

Mae llawer o'r caneuon yn creu lluniau o'r hen ddyddiau ym Môn ond mi allai'r cymeriadau a'r straeon yn y caneuon cofiadwy,gwych adlewyrchu unrhyw ardal yng Nghymru a thu hwnt.
Yng nghân Stan Morgan Jones,"Nos Sadwrn yn y dre" mae Ems yn hiraethu am ddawnsfeydd Neuadd tre' Llangefni yn y 60'au lle bu'r "Anglesey Strangers" yn cynhyrfu ieuenctid yr ardal-canwr y grwp (a fu'n agos iawn at lwyddo trwy Wledydd Prydain ac ymhellach efo'i cân "Suzanne") oedd Bryn Chamberlin o Gemaes -un o drigolion Llandudno erbyn hyn - a threfnodd Tudur syrpreis i Ems-dod â fo i'r stiwdio i'w gyfarfod ac i ganu yn y cefndir ar gân Stan.

Charli Britton sydd wedi creu llyfryn unigryw y casgliad newydd ac mae'n cynnwys geiriau a chefndir yr holl ganeuon,lluniau'r artistiaid yn ogystal â holl fanylion y recordiad.
Mae'r llyfryn yn un o'r rhain sy'n gweddu i'r gerddoriaeth yn berffaith ac yn gwneud y casgliad yn un o'r rhai mwyaf diddorol ac unigryw yn y Gymraeg ers tro byd.

CD yn llawn awyrgylch unigryw a straeon a chymeriadau cryf yw "Llwybrau'r Cof"-CD fydd yn rhoi blynyddoedd maith o fwynhâd i'r gwrandawyr-"Prynwch ddau gopi o'r CD," meddai'r cynhyrchydd Tudur Morgan-"mi fyddwch wedi eich swyno gan y we a greir gan bob cân a chyn pen dim mi fydd eich copi wedi dod yn ddarnau yn eich car neu 'stafell frynt."

LLWYBRAU'R COF-Caneuon Emyr Huws Jones Fflach CD 319H


Ar gyfer eich rhaglen/cyhoeddiad cysylltwch ag Ems neu Tudur trwy Fflach 01239 614691
info@fflach.co.uk www.myspace.com/tudurmorgan
Cyngerdd yr Hydref/An Autumn Concert

gyda/with

Gwyn Morris a Robert Jenkins

Ar Ol Tri

Rhocesi

yn/in Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen, Cilgerran, near Cardigan

Arweinydd/Compere: John Davies, Cwmbettws

Nos Wener, Hydref 3ydd am 7.30 yr hwyr
Friday, October 3 at 7.30pm

Pris Tocynnau/Tickets £8.00

Ar gael oddi wrth/Available from Awen Teifi a Siop Siân
neu/or Fflach - 01239 614691

Elw'r noson yn mynd tuag at Macmillan Cancer Support
Proceeds of the evening to Macmillan Cancer Support

Bydd Banc Barclays yn noddi'r noswaith trwy ei cynllun bunt am bunt
Barclays Bank will be sponsoring the evening through their pound for pound scheme

Trefnir gan Fflach a Rhosygilwen
Organised by Fflach and Rhosygilwen
Lle'r Pwll "LLE'R PWLL"
CD I GOFNODI CYFRANIAD Y CYMRY I DDINAS LERPWL
YN EI BLWYDDYN FAWR YN BRIFDDINAS DIWYLLIANT EWROP
-Caneuon ac alawon mewn sawl arddull gan Tudur Morgan ar label FFLACH

Cyflwyniad i'r CD gan Tudur:
"Pam na 'nei di greu CD o gwmpas dy gân 9 Stryd Madryn i ddathlu cyfraniad y Cymry i Lerpwl erbyn 2008,"
meddai Mici Plwm wrthyf tua 18 mis yn ôl.
Felly i Mici Plwm mae'r diolch a neb arall!(Yn ogystal â Chwmni Fflach wrth gwrs am eu cefnogaeth)
Wrth i'r misoedd basio a'r syniadau gronni mi es i ati o ddifri i ddewis casgliad i gofnodi'r flwyddyn hanesyddol hon.

9SM
'Roedd 9 Stryd Madryn wedi ysgogi llawer o siarad am y cysylltiadau efo "strydoedd Cymreig" Toxteth a adeiladwyd gan ddynion o Ogledd Cymru a'r bygythiad diweddar i'w dymchwel oedd y pwnc trafod rhwng Mici a minnau yn ystod yr alwad ffôn honno.
Ar wylia' hanner tymor efo 'mhlant oeddwn i yn Lerpwl tua phedair blynedd yn ôl;gwelais y geiriau "ganed Ringo Starr yn 9 Stryd Madryn," yn Amgueddfa'r Beatles (y fargen oedd siopa yn y bora-Bityls yn y pnawn) -'roeddwn yn gwybod yn syth y byddai cân yn dod o rywle,rhywbryd -'doedd dim rhaid i mi sgwennu'r teitl yn unman 'roedd o yn fy ngho'n ddiogel tan i mi ddechrau potsian efo cordiau wythnosau lawer yn ddiweddarach a ganwyd y gân a 'i chyhoeddi yn 'Steddfod yr Urdd Sir Fôn, 2004 ar CD o'r un enw.

Sain Ffaganaidd
Mae amgueddfa yn cael ei chodi ar lannau'r Mersi a'r gobaith yw y bydd y Cymry'n cael eu cynrychioli yno hefyd .Yno y fan yma y bydd Naw Stryd Madryn yn cael ei ail adeiladu mewn dull Sain Ffaganiadd,ond "be 'di'r pwynt o'i dynnu i lawr a'i symud!" oedd ymateb diweddar Ringo Starr.
Mae'n anorfod y bydd y casgliad yn ddehongliad personol ond mae'r caneuon a'r alawon yn cyfleu teimladau hiraethus y fflyd o bobl adawodd Ogledd Cymru am Lerpwl dros gyfnod maith.
Mae nodiadau hanesyddol y llyfryn wedi eu paratoi gan Y Parchedig D.Ben Rees-pwy well?
Jac Jones fydd yn paentio llun blaen y CD a Charli Britton fydd yn gweu'n gyfrifiadurol eiriau a lluniau ddoe a heddiw yn nhudalennau'r llyfryn.

Lob Sgows
Lob sgows cerddorol fu Lerpwl erioed ac mi fydd 'na arddulliau gwahanol i'w clywed yn yr 8 cân;4 alaw werin a 4 fersiwn Saesneg o rai o'r caneuon.
Mae'r ffidlwr Huw Roberts-o Langefni fel finnau wedi ffendio alawon a genid gan delynorion Môn yn nhafarndai "Lle'r Pwll"-un o'r myrdd o hen enwau a roddwyd ar y ddinas.Bydd yr alawon hynny'n rhoi blas ychwanegol a chysylltiad arall rhwng Ynys Môn a "Phrifddinas Gogledd Cymru."

Recordiwyd y CD yn Stiwdio Rockcliffe,Llandudno gan Simon Gardner
Ar wahân i TM ar y gitarau,lleisiau,offerynnau taro,bâs ac ati clywir Tudur Huws Jones-banjo,mandolin,pib;Huw Roberts-ffidil,telyn deires;Simon Gardner-allweddellau a Bedwyr Morgan- gitâr drydan.
Hogia a genod o Wynedd a Chlwyd roddodd gymaint i ddiwylliant Lerpwl-dathlwn a chofiwn am eu cyfraniad ar CD "Lle'r Pwll."

"Dwi'n mynd o wlad y medra a 'nghalon fel y plwm i godi strydoedd Lerpwl ymhell o'r llethrau llwm,"
(o'r gân "Mynd o wlad y medra")

Tudur Morgan


01248724918
07709201503
TUDURM@aol.com

Tudur Morgan "LLE'R PWLL"-LIVERPOOL
-SONGS AND TUNES FROM WALES
BY TUDUR MORGAN

IN CELEBRATION OF WALES' CONTRIBUTION TO THE ESTABLISHING OF THE CITY IN ITS EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE YEAR 2008

"The Welsh have a notable claim similar to many other communities on Liverpool as a town and since 1880 a city because of the connection with mid and north Wales."
The words of D Ben Rees in the booklet of Tudur Morgan's brand new CD "Lle'r Pwll" -a celebration of Wales' contribution to Liverpool's rich heritage in song and tune.
"Lle'r Pwll is a varied collection-a musical lobscouse (veg and meat broth) of music both original and traditional," Tudur explains.
"The thanks or blame for the whole project lies with Mici Plwm-we were talking about Liverpool city council's plans to demolish the "Welsh Streets" in Dingle-builders from Wales named the streets after their native localities;Welsh names are to be seen to this day all over the city-Madryn Street being the most famous as no. 9 was the birthplace of Richard Starkey-The Beatles' Ringo Starr!"
"I'd written the song Naw (9) Stryd Madryn in 2004 after visiting the Beatles museum on the Albert Dock
and Mici said-why don't you write an album around that song and release it during the city's European Capital of Culture in 2008-great said I not knowing what I'd let myself in for-and finally,here it is released with the support of Cardigan's Fflach Records-gratitude and respect to Richard and Wyn Jones-the "Fab Two" (see page 11 of the CD booklet for the full story about "A hard day's night" scriptwriter Alun Owen's connection with Fflach's hometown,Aberteifi-Cardigan."
"The Fflach boys' connection was just one amongst many that I discovered after opening the Pandora's box that became this album.The stories about the musical and cultural ties between Wales and "The Pool" are numerous and this album is my personal statement about the long traditions that connect us," Tudur said this week.
"Lle'r Pwll" features 8 Welsh songs,4 English songs (all written or adapted by Tudur) as well as two traditional Welsh folk tunes and an instrumental version of 9 Stryd Madryn/On Madryn Street.
The album was recorded @ Simon Gardner's Rockcliffe studios in Llandudno using the latest digital technology.
Tudur added:
"I'm very proud of this album not only as a musical statement and booklet by Jac Jones & Charli Britton (graphics) and D Ben Rees (historical notes) but as a testament to my fellow Welshmen and women who contributed so much-a much overlooked contribution,to the history of the great city of Liverpool."

Tudur Morgan


01248724918
07709201503
TUDURM@aol.com

www.myspace.com/tudurmorgan
www.myspace.com/mojowales

Am y newyddion diweddara am Buddug Verona James: http://www.buddug.co.uk

For latest news on Buddug Verona James: http://www.buddug.co.uk


Ceri Rhys Matthews
Pibddawns
CD293H

Mae Ceri Rhys Matthews, un o gerddorion gwerin gorau Cymru wedi rhyddhau CD newydd ar label fflach:tradd o’r enw ‘Pibddawns’. Mae y gerddoriaeth i gyd yn cael ei chwarae ar y pibe cyrn. Hwn yw y recordiad cyntaf o gerddoriaeth ar yr offeryn yma, felly mae’n unigryw. Cafodd yr offeryn ei gwneud gan John Glenydd gyda help cynllunio gan Ceri. Mae’r pibe wedi dilyn mesuriadau hen offerynnau, gyda ambell ychwanegiad modern, fel bod y pibe a’r gallu i chwarae mwy o amrywiaeth o gerddoriaeth.
Mae nifer o’r tonau ar y CD ddim wedi cael ei chwarae ar y pibau o’r blaen, felly dyma artist yn arloesi yn y maes o gerddoriaeth draddodiadol Cymru.
Mae Ceri hefyd yn artist rhyngwladol, ac wedi perfformio yn yr Edinburgh Festival, Gwyl Pibau Armagh, ac hefyd teithiau gyda’r British Council yn Fietnam, Africa, Ewrop a’r byd Arabaidd. Mae
wedi cyd-weithio ar prosiectau gyda pibyddion o wledydd eraill fel y Taureg o’r Sahara a cerddorion o Libya.
“Ceri Matthews from Wales has spent a decade or more bringing back from extinction the Welsh pipes and has created a beautiful music informed by the Welsh language and song tradition.”
Brian Vallely, Director, Armagh Pipe festival.

Am fanylion am y tonau ewch i www.pibaupencader.info a cliciwch ar Pibddawns.
Ceri Rhys Matthews
Pibddawns
CD293H

ceri rhys matthews – ‘pibddawns’
fflach:tradd CD293H

Ceri Rhys Matthews, one of Wales’ finest folk musicians has just releasd a solo album of pipe music played on pibe cyrn (bag-hornpipe). This is the first recording devoted entirely to the instrument. The instrument, which was built by John Glennydd with design input by by Ceri, is based on careful measurement of existing ancient instruments with new innovations enabling a wider repertoire to be played.
Many of the tunes on the CD have not been played on the pipes before and so here we have an artist exploring a new sonic landscape through the native dance music tradition of Wales.
Matthews’ performances on the international stage include recitals at the Edinburgh festival and for two years at Armagh pipe festival, as well as major British Council tours in Vietnam, Africa, Europe and the Arab world.
These travels have led to collaborations with pipers from other cultures, including Berber pipers and Toureg musicians in the Sahara during the Drj festival in Libya in 2002. It was the first visit by British musicians to the country in over 30 years.
“Ceri Matthews from Wales has spent a decade or more bringing back from extinction the Welsh pipes and has created a beautiful music informed by the Welsh language and song tradition.”
Brian Vallely, Director, Armagh pipe festival.

Please note: details about the tunes can befound by going to www.pibaupencader.info and clicking on pibddawns.Album: TRO
Artist: SILD
Label: fflach:tradd CD 307H
Website: www.sildmusic.com

Sild release their new CD

Young, experimental folk duo SILD release their second album, TRO, on the internationally respected folk label fflach:tradd this month.

SILD are the exquisite singer, fiddler and hiiu-kannel player Sille Ilves from Estonia and innovative Welsh guitarist Martin Leamon. Together they create a timeless and haunting marriage of Estonian and Welsh musical cultures. Their debut album Priodi received excellent reviews and led to appearances at festivals as diverse as Wychwood and the Oxford folk festival.

‘…lovely, lovely music’ Verity Sharp, Late Junction BBC Radio 3

The new album was recorded at Fflach studio in Cardigan, west Wales, and mixed at Llandruidion in the stunning coastal landscape of Pembrokeshire. It reunites producer Ceri Rhys Matthews (fernhill) with engineer Jens Schroeder (Dreamworld Studio). The live, acoustic soundscape has been expanded by touches of hammond organ and ambient sound creating an atmospheric, almost filmic quality in places.

TRO means journey in Welsh and this album is a breathtaking musical voyage. The Traveller, sometime narrator, sometime observer and protagonist guides the listener through a shifting cast of characters and scenes on a timeless, otherworldly procession: the singer who learnt her songs from the birds in the field; the woodcutter afraid to approach a group of singing girls; the fiddle-playing forest-devil Vanapagan; the beautiful girl mourning her drowned lover; the drunkard who will only leave his beer as his mother is dying; the wolf hunting the horse; the poet discussing his death with a cuckoo; the mysterious country where dogs play bagpipes, sheep sing and lambs dance...

This is also an internal journey moving through songs dealing with love, death, loss, hope, cruelty and longing for home. The scope is vast, ranging from anonymous 16th Century Welsh poetry to archaic Estonian invocations; from a song in the extinct language of Livonian to sacred music; from extant and defunct dance forms to original words based on a Shakespearean sonnet. The mastery of the material and the elegant simplicity of the performance has resulted in a work at once startlingly intimate and universally resonant.

SILD PRESS

‘mesmerising...subtle and dark... an object of distinctive minimalist beauty’ James McLaren, SOUNDNATION

‘Sild were one of the finds of our festival: fascinating material, exquisite artistry - and real human warmth too’ Tim Healey, Director, Oxford Folk Festival

‘exquisitely fragile and atmospheric’ Julie Murphy

mojo CD Newydd Mojo - 'Ardal' CD298H


"ARDAL" gan MOJO-CD cynta'r grwp ers 10 mlynedd i ddathlu'u penblwydd yn 20 oed

"Penblwydd ha-pus i MO;penblwydd ha-pus i JO-penblwydd hapus i MOJO,penblwydd hapus i NI!"
"ARDAL" yw CD cyntaf Mojo ers 10 mlynedd;eu CD cyntaf i FFLACH a'r albym sy'n dathlu penblwydd y band yn 20 oed ym mis Tachwedd 2006.
Mae 10 cân newydd sbon gan Bedwyr Morgan a Tudur Morgan ynghyd ag ymddangosiad ar y gân "Hebron" gan Gwyn Hughes Jones,y tenor byd enwog o Fôn sy'n ail gefnder i'r brodyr Morgan.
Meddai Richard Jones,ar ran Cwmni Fflach:
"Mae'n bleser gan Gwmni Fflach gyhoeddi CD newydd Mojo,"Ardal" yn enwedig gan fod y grwp yn dathlu 20 mlynedd gyda'i gilydd eleni.
'Rydym yn sicr y bydd y CD yma o ganeuon cofiadwy a chynhyrchu arbennig yn ychwanegiad gwerthfawr at gasgliad prynwyr CD's roc yng Nghymru a thu hwnt."

1986

Dechreuodd Mojo baratoi eu caneuon cyntaf ym mis Tachwedd 1986;ers lansio'r caset cyntaf "Mae'r Neges Yn Glir" gwelwyd y grwp yn perfformio ym mhob rhan o Gymru ac yn gyson ar S4C; daeth eu caneuon yn un o nodweddion dyddiol gorsafoedd radio trwy Gymru.
Yn 1988 aeth y band ar eu taith cyntaf-a hynny fel grwp a agorodd pob sioe ar daith Jim O'Rourke,"Y Bont," pan oeddent yn rhannu llwyfan yn nosweithiol efo Terry Willimas (Dire Straits) a Donal Lunny a Davy Spillane (Moving Hearts).
Ymunodd sacsoffonydd y grwp Gwyddelig Moving Hearts,Keith Donald â hogia Mojo yn ddiweddarach yn yr un flwyddyn i recordio'r LP olaf gan grwp roc Cymraeg,RHYDD RHYW DDYDD.
Yn 1990 cyhoeddwyd y CD cyntaf gan grwp roc Cymraeg-Mojo eto! AWN YMLAEN FEL HYN oedd y teitl.
TRA MôR (1996) ddaeth wedyn yn llawn o ganeuon cofiadwy'n efo cytganau cryf a harmoniau lleisiol oedd bellach yn rhan anatod o swn y band o Fôn,hynny a llais angerddol a gitâr flaen wych Bedwyr Morgan.
Cyhoeddwyd fersiynnau Americaneg o rai o ganeuon Mojo ar y CD HIGHWAY TO YOUR HEART yn 2001;4 fersiwn acwstig o rai o'u caneuon enwocaf a ddarlledwyd yn fyw ar Radio Cymru oedd y CD MOJO YM MRYN MEIRION (2005) ac yna-haleliwia! 10 cân newydd sbon danlli jest mewn pryd i ddathlu'r penblwydd mawr yn 20 oed ar Dachwedd 3,2006.

YN YR ARDAL

Hoffai Mojo gydnabod eu diolch i Gwmni Fflach am ganiatau rhyddid creadigol lwyr i ni greu ARDAL,
ac i Simon Gardner am recordio popeth mor grefftus, yn Stiwdio ROCKCLIFFE,Llandudno,meddai Tudur Morgan ar ran y grwp.

Mae 10 cân amrywiol o ran pynciau ar y CD -pob un naill ai'n perthyn i ryw ardal neu'n sôn am ryw ardal neu'i gilydd-a hynny gan grwp sy'n dod o'r un ardal-Llangefni,ym Môn.
Mae'r cyfan wedi'u weu'n grefftus gydag offerynwaith gaboledig a lleisio grymus Bedwyr,Tudur a Simon.
Ar wahân i gitarau acwstig a thrydan safonol defnyddir cefndir cyfoethog a diddorol sy'n cynnwys sacsoffon,offerynnau taro amrywiol,piano acwstig a thrydan,organ Hammond,
Bâs,Drymiau,a rhai o effeithiau diweddaraf y stiwdio gyfoes.
Y Clawr: Mae y partneriaeth greadigol rhwng Jac Jones yr artist â Mojo wedi ei adnewyddu ar 'Ardal', mae Jac wedi creu paentiad gwych â llaw ar gyfer tu blaen y llyfryn a Charli Britton wedi creu campwaith cyrifiadurol arall yng ngweddill y llyfryn.

BEACH BOYS

Ymysg uchafbwyntiau perfformio'r grwp yn ystod y blynyddoedd diweddar y pinacl (trwy garedigrwydd Cwmni Digwyddiadau MP Events,Caernarfon) oedd cael agor sioe'r BEACH BOYS byd enwog yng Ngwyl Summer Pops y Faenol yn 2004.
Ymddangosodd y grwp yng Nghlwb Cymry Llundain a Gwyl Ffilmiau Geltaidd Tra Li,Kerry,Iwerddon yn 1998.


Bydd y band yn hyrwyddo'r CD newydd mewn amryfal ffyrdd yn ystod y misoedd nesaf.


Rhagor o wybodaeth/cyfweliadau,ac ati:

Tudur Morgan
01248724918
07709201503
Am rhagor o hanes Mojo'n 20 oed )

www.bbc.co.uk/cymru
yna gogledd orllewin - cerddoriaeth - Penblwydd Mojo
caneuon y werin Buddug Verona James
Caneuon y Werin
Fflach CD295H – Rhyddhau, Mehefin 8

CD newydd gan Buddug Verona James. Mae Buddug yn hoff o ganu caneuon gwerin a caneuon wedi ei trefnu gan Haydn, Howells, Tate, Wilson-Dickson, ap Sion, MacMillan a Dove sydd ar y CD yma. Mae caneuon gwerin yn dweud stori yn brydferth ac yn syml ac mae’r caneuon yma o Brydain, Iwerddon ac un o America wedi ei trefnu gan Jonthan Dove.
Cafodd dau o drefniadau Pwyll ap Sion i’w comisiynu ar gyfer Gwyl Gwyr (Gower Festival).
Cafodd y trefniadau gan Haydn eu comisiynu yn 1803/4 gan George Thomson o Lundain gyda cerddi Saesneg wedi eu ysgrifennu i fynd gyda nhw. Credir mae y recordiad yma yw’r cyntaf i gynnwys geiriau Cymraeg sydd a offerynnau hynafol yn gefndir iddynt.
Mae’n debyg bod trefniant Phyllis Tate erioed wedi cael ei recordio a’i cyhoeddi. Cafodd Buddug y gân gan Noelle Baker ym 1984.
Andrew Wilson-Dickson trefnodd Sliabh na mBan, yn wreiddiol i Buddug, ei chwiorydd a’i brawd i’w canu cyn gêm rygbi Cymru ac Iwerddon, ac wedyn ei addasu ar gyfer piano.

Cysylltu â Buddug: postmaster@buddug.co.uk 01239 841461 Mob: 07855 483829
Buddug Verona James
Songs of the People
Fflach CD295H - Release date: June 8

Folk songs arranged by Haydn, Howells, Tate, Wilson-Dickson, ap Sion, MacMillan and Dove.

Buddug has always enjoyed singing folk songs as they are storytelling in the most beautiful and yet simple form. In this collection she has chosen her favourite arrangements from around Britain and Ireland and an American spiritual arranged by Jonathan Dove.
The five Welsh airs by Haydn were commissioned by George Thomson in 1803/4 with English poems specially written to accompany them. It is believed that this recording is the first to include Welsh words to the accompaniment of period
instruments.
Two of Pwyll ap Sion’s arrangements were commissioned for the Gower Festival, Buddug wanted to choose three songs that would create a short cycle of life – so she chose three songs that involved a mother and child. Birth, childhood and death.
Jonathan Dove arranged Stan Still Jordan for her 15 years ago.
Phyllis Tate’s arrangement seems not to have ever been published let alone recorded. The song was given to Buddug by Noelle Baker in 1984.
Andrew Wilson-Dickson initially arranged Sliabh na mBan for her and her siblings to sing at a Wales/Ireland rugby match in Cardiff, then adjusted it to piano.
To contact Buddug: postmaster@buddug.co.uk 01239 841461
Mob: 07855 483829


Gwenllian Fflach Tradd CD287H Llio Rhydderch

This is a beautiful work, serene yet steeled, ancient
yet innovative. Llio Rhydderch knows how to handle the
burden of roots and history in such a way that she can
use it as a springboard to fresh creativity. She seems
to operate on instinct and intuition, her creations
are mesmerising. That Llio can have conjured such an
engaging record full of grace and guile tells you that
she is a consummate artist, her reputation fully
justified. It is a work of wonder.
Simon Jones fROOTS March 2006

Rhydderch has one of the most distinctive voices of
any contemporary British instrumentalist .... In Llio
Rhydderch’s hands the triple harp becomes an
instrument of wonderment. The sound is rich, rippling
and graphically visual.
Jazzwise *** April 2006

Gwenllian is a rare delight by the leading exponent of
the Welsh triple harp tradition. Llio Rhydderch is a
wonderful musician, combining a driving attack with a
lyrical sensitivity to give her playing a strength and
delicacy.
Julian May **** Songlines January/February 2006

Llio Rhydderch is currently acknowledged as the finest
player and composer in her tradition
John Lusk ***** BBC Music Magazine
July 2006

Absolutely gorgeous playing by renowned Llio, a
top-class Welsh triple harp player. The music
throughout ripples with a freshness and sensitivity.
The Musician December 2005

Gwenllian is a unique musical experience. It
represents the fusion of a genuinely indigenous Welsh
style and an inimitable creative flair. Llio’s
treatment of the medieval theme is masterful and her
emphasis on musical details at all times controlled,
poised and disciplined. A true classic.
Wyn Thomas Cambria January 2006

All seven tracks testify eloquently to the clarity and
succulence of her musical vision. The track Gwenllian
is the majestic centre piece of this plangent
masterwork
Ken Hunt ***** The Record Collector February 2006

Llio Rhydderch is not only the inheritor and prime
exponent of a high tradition but consantly explores
the unique capabilities of the triple harp. Gwenllian
is wonderfully melodic, emotional, deeply Welsh new
music, from a great creative artist flying free.
Andrew Cronshaw March 2006

www.lliorhydderch.com


New Rasp artist Lowri Evans
New CD in July

“Lowri Evans’s distinctive and confident vocals are the first thing that strike you, using her range at times as almost an extra instrument - if you will to quite dizzying effect, such is her talent”, ‘The Crack’, North East. Based in South West Wales and playing in live music venues such as The Toucan Club and Clwb Ifor Bach (Cardiff), The Brunswick (Swansea) and The Queens Hall (Narberth), she is gaining a good following and reputation. Lowri has made various radio appearances being awarded Live Session of 2004 on Radio Pembrokeshire, Album of the Week on Radio Ceredigion (Cardiganshire) and her songs are often played on Frank Hennessy’s Radio Wales show Celtic Heartbeat. Also in 2005 she donated a track to the Pembrokeshire Acoustic Sessions Tsunami Relief Album www.shireinitiative.co.uk. Accompanied by Lee Mason on guitar, Lowri’s music is a blend of Folk, Alternative Country, Jazz and Blues. She appeared at The Small Nations Festival in Llandovery, The Pontardawe Festival, Uplands Festivals in Swansea and the Big Cheese Festival in Caerphilly in 2004/ 2005, and this year has already been invited to play at the Broadstairs Folk Festival, Sesiwn Fawr Dolgellau and Wychwood Festival in Cheltenham. Currently, she is recording a welsh album on the RASP label at Fflach Studios www.fflach.co.uk and already has an English cd out for sale.


For dates and more info please go to www.myspace.com/lowrievans


Llongyfarchiadau i Mattoidz am ennill Band Orau yn Gwobrau Rap Radio Cymru.
Congratulations to Mattoidz for winning Best Band in the Rap Awards, Radio Cymru.


From Black to Gray "DARSHAN – From Black to Grey

CD294J Label: Fflach

For more information contact:-Stiwdio Fflach – 01239 614691

Carmarthen Band Return with Charity CD

80's Carmarthen rock band Darshan have reformed and are releasing a 5 track cd with the proceeds to be donated to Glangwilli hospital's Chemotherapy Dept.
The band originally formed in 1981 are releasing the cd " From Black to Grey " to raise the money after their lead singer Tim Williams was treated for Hodgkin’s Disease at Glangwili in 2004, Tim explained the reasons behind the CD "Glangwili badly need an extension to the Oncology Ward so we decided after everything that they did and are doing for me that we would try and help raise the funds to start this project the only way we knew and that was through our music and this is the result. Thanks go to anyone who buys this CD, you have helped others go through the chemotherapy process with a little more dignity"..
Of Darshan’s original line-up only two members remain, Tim and keyboard player Idris Evans but the current line-up features former members Vince Fusco on guitar Rob Lewis on bass and Rob James on drums. The line-up is completed by Jason Charles on guitar .
The CD was recorded at Cardigan’s Stiwdio Fflach, engineered by Wyn Jones (another former member of Darshan!) and produced by Wyn and the band. It is on the Fflach label.
Darshan will be playing gigs to promote the CD around West Wales in the near future and are hoping to carry on and possibly release an album in the not too distant future.

Darshan – From Black to Grey – Fflach CD294J is available from:-
Tangled Parrot, Carmarthen; Cardigan and also available on-line from Fflach at www.fflach.co.uk
Ar Ol Tri NEW ALBUM FOR AR ÔL TRI

Enillwyr Eisteddofd Genedlaethol 2005-09-12 Mae albwm Ar Ôl Tri yn awr ar gael i’w brynu o’ch siop lleol neu o siop ar-lein Fflach >>

Winners in the National Eisteddfod 2005, Ar Ôl Tri's album is now available to buy from your local outlet or from the Fflach online shop >>
goreuon Derec Brown

Bydd Derec a’i fand yn perfformio mewn dwy noson ar ddechrau’r flwyddyn, sef ar Ionawr 20 yn yr Emlyn Arms, Castell Newydd Emlyn a bydd noson lansio’r CD yng Nghlwb y Quins, Caerfyrddin ar Chwefror 3.

Derec and his band will be performing in two gigs in the new year, at the Emlyn Arms, Newcastle Emlyn on January 20 and there will be a special night to officially launch the CD at the Quins Club, Carmarthen on February 3.
Delwyn Sion DELWYN SIÔN RELEASES 'DIM OND CARIAD'

Albwm newydd ‘Dim ond Cariad’ allan yn awr.
Prynwch o siop ar-lein Fflach >>

New album 'Dim Ond Cariad' out now.
Buy from the Fflach online shop >>
gwenllian LLIO RHYDDERCH - 'GWENLLIAN' OUT NOW

Y pedwerydd albwm gan y delynores deires boblogaidd. Ar gael yn awr yn eich siop lleol neu o siop ar-lein Fflach >>

The fourth album from the popular triple harpist. Now available from your local outlet or buy online from the Fflach shop >>
Garej Dolwen GAREJ DOLWEN

Newydd ei rhyddhau gan grwp Garej Dolwen o Ogledd Penfro. Eu hail recordiad ar label Rasp.
Prynnwch o siop ar-lein Fflach >>

New release from the North Pembrokeshire group Garej Dolwen. Their second recording on the Rasp label.
                                
Buy from Fflach online shop >>
Adolygiadau mattoidz - edrych yn well o bell

"Now falling somewhere between Ash and Jimmy Eat World... By the closing, you'll be wondering how the last 37 minutes disappeared so quickly. And that's always a good sign" Cylchgrawn Soundnation Magazine Review

"Hiwmor, gwleidyddiaeth, pync-pop melodaidd - i gyd yn Gymraeg. Mae Mattoidz wedi profi ei fod yn gallu cael ei wneud"

"Humour, politics, melodic punk-pop - all in Welsh. Mattoidz have proved that it can be done"
Cylchgrawn Y Selar magazine

"Music to pogo to - like Californian band Weezer, but imbued with the feel of an altogether different west coast. In the light of Green Day's sweeping success at countless award ceremonies and in charts the world over, Mattoidz might be just the sort of band the Welsh-language scene needs" Daily Post

"Ma'r 4 can cyntaf yn ffantastic... bydden i'n hapus i ddweud prynwch hwn wythnos nesa... 8/10" Radio Cymru C2

“The first 4 songs are fantastic… I'd be happy to say 'buy this next week'… 8/10” Radio Cymru C2

"Ma'r albym yn rocio - ewch allan i'w brynu." Ffansin Siarc Marw

"The album rocks - go and buy it" Siarc Marw Fanzine

www.mattoidz.com


Gwenllian Fflach Tradd CD287H Llio Rhydderch

This is a beautiful work, serene yet steeled, ancient
yet innovative. Llio Rhydderch knows how to handle the
burden of roots and history in such a way that she can
use it as a springboard to fresh creativity. She seems
to operate on instinct and intuition, her creations
are mesmerising. That Llio can have conjured such an
engaging record full of grace and guile tells you that
she is a consummate artist, her reputation fully
justified. It is a work of wonder.
Simon Jones fROOTS March 2006

Rhydderch has one of the most distinctive voices of
any contemporary British instrumentalist .... In Llio
Rhydderch’s hands the triple harp becomes an
instrument of wonderment. The sound is rich, rippling
and graphically visual.
Jazzwise *** April 2006

Gwenllian is a rare delight by the leading exponent of
the Welsh triple harp tradition. Llio Rhydderch is a
wonderful musician, combining a driving attack with a
lyrical sensitivity to give her playing a strength and
delicacy.
Julian May **** Songlines January/February 2006

Llio Rhydderch is currently acknowledged as the finest
player and composer in her tradition
John Lusk ***** BBC Music Magazine
July 2006

Absolutely gorgeous playing by renowned Llio, a
top-class Welsh triple harp player. The music
throughout ripples with a freshness and sensitivity.
The Musician December 2005

Gwenllian is a unique musical experience. It
represents the fusion of a genuinely indigenous Welsh
style and an inimitable creative flair. Llio’s
treatment of the medieval theme is masterful and her
emphasis on musical details at all times controlled,
poised and disciplined. A true classic.
Wyn Thomas Cambria January 2006

All seven tracks testify eloquently to the clarity and
succulence of her musical vision. The track Gwenllian
is the majestic centre piece of this plangent
masterwork
Ken Hunt ***** The Record Collector February 2006

Llio Rhydderch is not only the inheritor and prime
exponent of a high tradition but consantly explores
the unique capabilities of the triple harp. Gwenllian
is wonderfully melodic, emotional, deeply Welsh new
music, from a great creative artist flying free.
Andrew Cronshaw March 2006

www.lliorhydderch.comCreated on 06/18/2005 12:48 PM by parama
Updated on 02/27/2015 10:44 PM by fflach123
 Printable Version
Log In
Username

Password

Remember Me


Search Web PagesCyflwynwch Eich Demo
Submit Your Demo
Calendar
< May, 2017 >
S M T W T F S
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03

Powered by phpWebSite © and SCL Internet Services | Graphics | Credits
phpWebSite is licensed under the GNU LGPL