Fflach Music from Wales
CLICIWCH YMA AM GATALOG FFLACH CLICK HERE FOR FFLACH CATALOGUE
CLICIWCH YMA AM GATALOG PLANT CLICK HERE FOR CHILDREN'SCATALOGUE

Casgliad helaeth o gerddoriaeth Gymreig cyfoes o ganeuon corawl i ganeuon gwerin a hefyd casglad eang i blant

A vast array of current Welsh music from choral to folk, plus a wide selection for children


CYNHYRCHIADAU NEWYDD / NEW RELEASES

Glas Glas Blaned Glas Glas Blaned
CD diweddaraf Fflach i blant yw 'Glas Glas Blaned' a daeth allan ym 1995 ar
ffurf caset, a nawr mae yn cael...
Mwy

The latest CD for children on the Fflach label is 'Glas Glas Blaned' which was released for the first time in 1995...
More
Llais Llais
Chwech o leisiau mwyaf unigryw ac amrywiol Cymru'n canu dwy gan yr un - un draddodiadol Gymreig ac un gyfoes, naill ai wedi...
Mwy

Six of Wales' most unique singers perform two songs each, a traditional Welsh folk song as well as a brand new song, either written by the artist...
More
A Map of Love - Around Wales with Dylan Thomas CD352H Jackie Hayden
A Map of Love - Around Wales with Dylan Thomas CD352H
Mwy
Ail Symudiad Ail Symudiad
Dyma y CD diweddaraf gan y combo o Aberteifi, Ail Symudiad. EP chwech cân yw hon gan gynnwys triniaeth newydd o Fflat 123...
Mwy

This is the latest offering from Cardigan combo Ail Symudiad 'Adventures of the Renby Toads'. It's a six-song EP which includes...
More
Llanw ar Draeth Wil Tân
Llanw ar Draeth yw CD newydd Wil Tân a Tudur Morgan yw'r cynhyrchydd unwaith eto, a'r cyfan wedi ei recordio yn Stiwdio...
Mwy


Llanw ar Draeth is the title of Wil Tân's new CD for Fflach and Tudur Morgan is the producer once again, all recorded...
More
Ma Popeth yn Dda Dewi Pws
Casgliad o emynau gan Dewi wedi cael ei drin yn hollol wahanol o dan gynhyrchu Hefin Elis, y peirianwyr oedd Jon Turner...
Mwy

A Collection of hymns from Dewi Pws, all with special arrangements and styles including reggae, rock and...
More
Geirie yn y Niwl Dewi Pws
Beth sydd ar ol i ddweud am Dewi Pws - Lot! Dyma ei CD unigol cyntaf erioed o'r enw 'Geirie yn y Niwl', deuddeg o draciau wedi...
Mwy

What's left to say about Dewi Pws - a lot! This is his first solo CD titled 'Geirie yn y Niwl' (Songs in the Mist) twelve tracks...
More
Gwlith y Mynydd Wil Tân
CD cyntaf Wil Tân i Fflach, ac mae yn bleser gennym i'w croesawu i'r label. Ar yr albym mae na pymtheg o ganeuon...
Mwy

Wil Tân's first CD for Fflach, and it is a pleasure to welcome him to the label. There are fifteen songs on the ...
More
Bryn Chamberlin Bryn Chamberlin
Dyma gasgliad o goreuon Bryn Chamberlin, gyda ambell cân newydd. Ers ei dyddiau cynnar fel prif ganwr gyda un o grwpiau...
Mwy

This is a collection of the best of Bryn Chamberlin, with the occasional new song. Since his early career as frontman for one of...
More
Galw Eto Galwad y Mynydd
Dyma recordiad cyntaf Galwad y Mynydd y grwp o Gaerfrddin ers y 70au cynnar, ac mae'n dda gweld nhw nol. Yr aelodau...
Mwy

Galwad y Mynydd's first recording since the early 70s is 'Galw Eto', and it's good to hear from them again. The original members...
More
Ail Symudiad Ail Symudiad
Hon yw'r albym cyntaf gan y band o ganeuon newydd i gyd ers canol y 90au, er bod tri casgliad ar gael o draciau dros yr...
Mwy

This is the first album of brand new songs since the mid-nineties, although there are three collections of their songs available...
More
Wrth y Llyw Wrth y Llyw - Casgliad
Clwb Bois y Loris, Geraint Lloyd BBC Radio Cymru oedd y symbyliad i greu'r casgliad yma i bawb sy'n teithio trwy Gymru...
Mwy

BBC DJ Geraint Lloyd and his Truckers Club was the inspiration in creating this collection for everyone on the road in Wales, be it in...
More
Serenâd Tri Tenor - Serenâd
Hon yw ail CD Tri Tenor i Fflach. Deg o ganeuon ar yr albym a digon o amrywiaeth i fod at ddant pawb gan gynnwys Rhyfeddod...
Mwy

This is Tri Tenor's second CD for Fflach. There are ten songs on the album that will cater for a variety of musical tastes and...
More
Ar y Fferm (On the Farm) Ar y Fferm (On the Farm)
Ar y Fferm yw'r CD diweddaraf i blant. Mae y caneuon ar yr albym gan Gwyneth Davies a Nanna Ryder gyda chymorth Lowri Davies...
Mwy

Ar y Fferm (On the Farm) is the latest CD for children. The songs on the album are by Gwyneth Davies and Nanna Ryder with help...
More
Ail Symudiad (Sengl) Ail Symudiad (Sengl)
Mae dwy gân ar CD sengl newydd Ail Symudiad. Mae 'Grwfi Grwfi' yn sôn am deithio nôl mewn amser i'r chwedegau pan oedd...
Mwy

There are two songs on the new CD single from Ail Symudiad. 'Grwfi Grwfi' (Groovy Groovy) is about travelling back in...
More
Robyn Lyn Robyn Lyn
CD cyntaf y tenor dawnus o Bont-rhyd-y-groes, Ceredigion sy'n cynnwys caneuon fel 'She', 'Dawel Nos', Trig gyda Mi'...
Mwy

This is the Robyn Lyn's first CD, and the talented tenor fromPont-rhyd-y-groes sings 'She', 'Dawel Nos'...
More
Dewi Pws gyda Radwm Dewi Pws gyda Radwm
CD newydd 'ffwrdd a hi' yw Pws mewn Pyb, gan Dewi Pws a'r grwp Radwm. Maeyna nifer o ganeuon traddodiadol...
Mwy

'Pws mewn Pyb' by Dewi Pws and the group Radwm is a 'feel good factor' CD,with singalong songs, most of which ...
More
Dominic Norcross Quartet Dominic Norcross Quartet
Dyma CD o gerddoriaeth jazz yn cynnwys tonau gwreiddiol gan Dominic ei hun, fe hefyd oedd yng ngofal y trefnu a'r...
Mwy

This is a CD of jazz music and includes original tunes by Dominic, who arranged and produced the album. The...
More
Arwyr Gwerin Cymru Arwyr Gwerin Cymru (Folk Heroes of Wales)
Dyma CD diweddaraf Derec Brown i blant, Arwyr Gwerin Cymru. Mae yna 14 o ganeuon i gyd, gan gynnwys arwyr fel Pwyll a Rhiannon...
Mwy

This is Derec Brown's latest CD for children, Arwyr Gwerin Cymru (Folk Heroes of Wales). There are 14 songs in total that...
More
Catsgam Catsgam
CD cyntaf Catsgam ers y flwyddyn 2000, ac y mae yn werth yr aros. Deuddegcân wedi ei ysgrifennu'n bennaf gan Rhys...
Mwy

Catsgam's first CD since 2000, and it has been worth the wait. Twelve songs,written mainly by Rhys Harries, but with the...
More
Caneuon Hwyl a Sbri i Blant (Fun Songs for Children) Caneuon Hwyl a Sbri i Blant (Fun Songs for Children)
Dyma CD newydd o ganeuon amrywiol i blant ychydig yn henach, gyda cyfraniadau gan y Boisbach, Derec Brown...
Mwy

This a new CD with a variety of songs for slightly older children, with contributions from the Boisbach, Derec Brown...
More
Llwybrau'r Cof Emyr Huws Jones
CD o ganeuon newydd sbon gan Emyr Huws Jones, 10 i gyd. Cafodd y CD ei cynhyrchu gan Tudur Morgan ac fe...
Mwy

A CD of new songs by Emyr Huws Jones, 10 altogether. The CD was produced byTudur Morgan and was recorded...
More
Ray Gravell Ray Gravell
Ym 1988 recordiwyd caneuon gan Ray Gravell ar caset o'r enw Tip Top, a dymaei ail rhyddhau ar CD. Y mae y CD hefyd...
Mwy

In 1988 Ray Gravell recorded songs for a cassette called Tip Top, and thisis now released on CD. This CD is also a...
More

Created on 06/21/2005 08:55 PM by parama
Updated on 02/27/2015 11:20 PM by fflach123
 Printable Version
Log In
Username

Password

Remember Me


Search Web PagesCyflwynwch Eich Demo
Submit Your Demo
Calendar
< May, 2017 >
S M T W T F S
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03

Powered by phpWebSite © and SCL Internet Services | Graphics | Credits
phpWebSite is licensed under the GNU LGPL