Fflach Music from Wales
CLICIWCH YMA AM GATALOG FFLACH:TRADD CLICK HERE FOR FFLACH:TRADD CATALOGUE

Mae cwmni recordio Fflach yn cynhyrchu cerddoriaeth draddodiadol Gymreig o'r safon uchaf, wrth recordio rhai o gerddorion gorau Cymru. Mae yna adfywiad yn y gerddoriaeth yma, ac mae Fflach yn chwarae rhan bwysig, fel mae'r clod am eu recordiau yn profi.

Fflach is a recording company whose aim is to promote Welsh traditional music, by recording some of the finest traditional musicians in Wales and making them known to a wider audience. There is a resurgence of interest in this music and fflach:tradd is at the forefront of this revival, as the critical acclaim for their recordings has proved.


CYNHYRCHIADAU NEWYDD / NEW RELEASES

DnA DnA
Mae Delyth ac Angharad Jenkins, mam a merch sydd wedi bod yn flaenllaw yn y maes gerddoriaeth werin yng Ngymru...
Mwy

Delyth and Angharad Jenkins a musical mother and daughter who have been at the forefront of the folk scene in Wales, have combined...
More
Carn Ingli - 'Hud ar Ddyfed' Llio Rhydderch and Tomos Williams
Dyma pumed CD LLio Rhydderch i fflach:tradd. Ar y record mae'r cerddorion yn ail-dafoli rhai o alawon gwerin...
Mwy

This is Llio Rhydderch's fifth CD for fflach:tradd. On this record the musicians re-visit some old Welsh folk melodies...
More
Cass Meurig a Nial Cain Cass Meurig a Nial Cain
Daw'r hen a'r newydd ynghyd yn Deuawd, gan ddau o brif gerddorion
traddodiadol Cymru. Mae Cass Meurig a Nial Cain yn bwrw...
Mwy


The old and the new come together on this album from two of Wales's finest traditional musicians, Cass Meurig and Nial Cain...
More
Sild Sild
Cerddoriaeth draddodoiadol o Gymru ac Estonia dyna yw'r deuawd Sild, sefSille Ilves a Martin Leamon, a dyma eu...
Mwy

Traditional music from Wales and Estonia, that is the duo Sild - Sille Ilvesand Martin Leamon, and this is their...
More
Pigyn Clust Pigyn Clust
Hwn yw ail CD Pigyn Clust gyda fflach:tradd ac mae yna 13 o draciau ar yrecordiad yma. Aelodau Pigyn Clust...
Mwy

This is Pigyn Clust's second CD for fflach:tradd and there are 13 tracks onthis recording. Members of Pigyn Clust...
More
alawon Burum
Dyma'r CD cyntaf o'i fath ar fflach:tradd, y band jazz modern Burum o Gaerdydd. Swn cynhyrfus, sydd yn uno jazz a...
Mwy


This is the first CD of its kind for fflach:tradd, modern jazz group Burum from Cardiff. An exciting sound which unites jazz...
More
pibddawns Ceri Rhys Mathews
Dyma CD newydd Ceri Matthews, Pibddawns. Casgliad o tonau ar y pibe cyrn a'r tro cyntaf i'r gerddoriaeth yma...
Mwy

This is a new CD by Ceri Matthews, a solo album of pipe music played on the pibe-cyrn (bag-hornpipe)....
More
Gwenllian Llio Rhydderch

Mae Llio Rhydderch yn cael ei chydnabod fel un o gerddorion mwyaf dylanwadol ar y delyn deires yng Nghymru heddiw...
Mwy

Llio Rhydderch is accepted as the most innovative and influential Welsh triple harpist today. Her captivating music demonstrates...
More

Created on 06/22/2005 02:07 PM by parama
Updated on 05/22/2013 07:08 PM by fflach123
 Printable Version
Log In
Username

Password

Remember Me


Search Web PagesCyflwynwch Eich Demo
Submit Your Demo
Calendar
< May, 2017 >
S M T W T F S
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03

Powered by phpWebSite © and SCL Internet Services | Graphics | Credits
phpWebSite is licensed under the GNU LGPL