Croeso i Fflach / Welcome to Fflach

Mae Fflach yn gwmni recordio sydd yn cynhyrchu cerddoriaeth pop, roc, corawl a thraddodiadol, trwy recordio rhai o artistiaid gorau Cymru. Mewn bodolaeth ers bron 25 mlynedd, y mae yna rhestr helaeth o CDs a chasetiau ar gael ar y label. Ac mae adran arbennig i CDs plant.

Fflach is a recording company that produces pop, rock, choral and traditional music, by recording some of Wales' finest artists. In existence for nearly 25 years, there is a large selection of CDs and cassettes available on the label. There is a special section for children's CDs.Catalog Fflach nawr ar iTunes
Fflach's catalogue is now on iTunes
Cliciwch Yma / Click Here